اگر کافئین مصرف میکنید بخوانید!!


اگر کافئین مصرف میکنید بخوانید!!

اگر کافئین مصرف میکنید بخوانید!!

 اعتیاد به کافئین و عوارض شدید اسراف در مصرف کافئین

ممکن است بین دوستان و خویشان و آشنایان به شخصی نظیر بیماری که در اینگزارش شرح آن داده میشود برخورد کرده باشید. بیمار مردی است ارتشی به سن ۳۷ سال که مدت دو سال از ناراحتیهای شدید مزمنی با علائم سرگیجه، رعشه اعضاء، احساس دائمی عدم آرامش و عدم اطمینان، دلواپسی و دلشوره، اختلال هاضمه و گاه و بیگاه اسهال شدید و بی خوابی و چرت رنج می برده است و ناچار برای درمان در کلینیای روان کاوی بستری شده است. در کلینیای پس از انجام سه دورهٔ کامل بررسی های همه جانبه، پزشکان معالج او به هیچ معضل کلاسیای فنی که منشأ این ناراحتیها باشد دستنیافتند. تجویز روزانه والیوم و سایر داروهای آرام بخش هیچ مؤثر نبوده است. تا این که مورد بازدید دکتر گردن مدیر سابق پژوهش های روانکاوی بیمارستان ارتشی والتر رید قرار گرفت. نظر دکتر گردن این بود که ممکن است منشأ این ناراحتیها مسمومیت کافئین باشد. پس از بررسی و پرسش از بیمار معلوم شد که مصرف روزانه ۱۴- ۸ فنجان قهوه سنگین از الزامات روزانه اوست. پس از این تشخیص چون ادامه زندگی با این ناراحتی ها برای بیمار غیرقابل تحمل بود ناچار مصرف قهوه را قطع کرد و ظرف یا ماه آثار بهبودی بیمار ظاهر شد و سه ماه پس از آن تمام ناراحتی بیمار رفع شد. خطر اسراف در مصرف کافئین شاید گریبان گیر میلیونها مردم در جهان است. بررسی ها نشان می دهد که از نظر ژنتیکی این قبیل اشخاص ساختمان مغزی متفاوتی دارند که موجب حساسیت شدید سلولهای مغز به استرسی و کافئین و سایر محرکهاست و حساسیت آنها به اضطراب و ترس بیش از حد متعادل استاندارد است. این قبیل اشخاص حساسی حتی پس از مصرف مقدار معتدل و نرمال ۴۸۰ میلی گرم کافئین یا ۵-۴ فنجان قهوه در روز ممکن است دچار این ناراحتی هاشوند. دکتر تامس او هده "مدیر قسمت پژوهشهای اختلالات اضطرابی در مؤسسه ملی سلامت فکر در این مورد آزمایش های زیادی انجام داده است. در این آزمایش ها نشان داده میشود اشخاصی که معمولاً به طور طبیعی مبتلا به اختلالات اضطرابی هستند پس از خوردن حتی مقدار معتدلی کافئین (در حدود ۴۸۰ میلی گرم که در ۵- ۴ فنجان قهوه وجود دارد) دچار حمله های شدید عصبی و نگرانی و بیم و هراس بی دلیل می شوند. و بعلاوه با کمال تعجب مشاهده کرد که در مورد اشخاصی سالم و ترمال نیز ۲ نفر از ۸نفر افراد سالم داوطلب مورد آزمایش پس از این که روزانه حدود ۷۵۰ گرم کافئین یا ۸-۷ فنجان قهوه خوردند با حمله های اضطرابی و بیم و هراس بی دلیل مواجه شدند. طبق گزارش دکتر او هده ظاهراً برخی مغزها بیشتر به دارو حساس اند. و خوشبختانه اشخاصمبتلا به اختلالات عصبی و بیم و هراس اغلب خودبخود و بطور طبیعی تمایل کمتری به خوردن کافئین دارند. به طور کلی نتیجه بررسیها نشان می دهد که کافئین در ردیف محرکهائی است که میتواند اضطراب و حمله های ناراحتی بیم و هراس را در اشخاصی که دارای سیستم اعصاب مستعدی هستند افزایش دهد و وجود استرس در زندگی اشخاص ناراحتی خوردن کافئین را بحرانی و شدیدتر می کند. ولی خوشبختانه کافئین از خوردنی هائی است که بآسانی می توان مصرف آنرا ترل نمود. از نظر احتمال رفع ناراحتی های اضطرابی پس از ترل کافئین دکتر مالکوم بروس۱ در مؤسسه روان کاوى لندن دریای بررسی مشاهده کرده است که اختلالات اضطرابی حدود ۲۵ درصد از بیماران او پس از ترل کافئین بهبود یافته است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد