ایا میدانید نیاز به املاح امروزه بیشتر از گذشته است ؟


ایا میدانید نیاز به املاح امروزه بیشتر از گذشته است ؟

نیاز به املاح و مواد حیاتی به خاطر فشارهای زندگی مدرن افزایش می یابد.

از در زمان وجود فشارهای شدید جسمی و روحی نیاز به املاح ومواد حیاطی به خصوص آنتی اکسیدان ها، در فرد افزایش می یابد. به عنوان مثال در زمان نقاهت بعد از بیماری، زمان شیردهی، در خلال دوران بارداری و یا بعد از عمل جراحی و همچنین در دوران رشد فردی (در کودکان) نیاز به املاح و ویتامین ها به مراتب بسیار بالاتر است.ما از یک طرف دائماً در حال کسب و دریافت مواد زیان آور شیمیایی از طریق مواد غذایی و محیط زیست، یعنی اشعه های رادیو اکتیو و دیگر تشعشعات هستیم و از طرفی دیگر، اغلب به دلیل زندگی مدرن امروزی .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد