ایا می دانید آلبالو تلخ دارای چه فوایدی است ؟


ایا می دانید آلبالو تلخ دارای چه فوایدی است ؟

آلبالو تلخ یکی دیگر از گیاهان دارویی است که دارای مشخصاتی به این صورت است 

مشخصات آلبالو تلخ

آلبالو تلخ  درختی است به بلندی حدود ده متر، شبیه به درخت بطم و پراکنده، پوست تنه ی آن تیره ولی شاخه های جوان آن ابتدا سبز و سپس قهوه ای می شوند و چوب آن خوشبو است، برگ های آن سبز روشنبراق وصاف تخم مرغی با نوک کمی کشیده و قاعده ی قلبی شبیه به برگ بید و از برگ زردآلو کوچکتر و خوش  بو، رگ برگ پشت برگ خزی است و ابعاد ۸ تا ۶×۶ تا ۵ سانتی متر که با دمبرگی به طول ۳ سانتیمتر به شاخه ها متصل هستند. گلهای آن سفید و معطر باعطر بادام تلخ است. میوه ی آن شفت تخم مرغی صاف به رنگ ابتدا زرد و سپس سرخ و سیاه و ترش مزه به ابعاد ۱۲ تا ۷×۱۰تا۶ میلیمتر است، حب آن بسیار خوش بو بامزه ی تلخ است.برای گیاه دارویی البالو تلخ نام های دیگری در طب سنتی اورده شده است از جمله :محلب -حب المحلب - دهان بسته - پیوند مریم.

ترکیب شیمیایی آلبالو تلخ 

کومارین - آمیگدالین - سالیسیلیک اسید

خواص آلبالو تلخ

۱- مقوی جگر  و  سپرز، مسکن اوجاع باطنی مانند کبد و طحال و گرده و ظهیر و قولنج و درد پهلو است، جهت اخراج رطوبت غلیظ لزج سینه و ششی و خفقان و هر عضوضیق النفس و غش  مفید است.2- خوردن مخلوط کوبیده ی l ان با  ماء العسل مدربول  و حيض و مخرج، و دافع اقسام کرم معده است.آلبالوی تلخ مضر دماغ و احشای حار  است و مصلح آن گلاب و روغن بنفشه می باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد