ایا می دانید کمبود املاح موجب بیماری مدرن امروزی می شود


ایا می دانید کمبود املاح موجب بیماری مدرن امروزی می شود

ایا می دانید کمبود املاح موجب بیماری مدرن امروزی می شود

این امر شناخته شده است که کمبود در مواد حیاتی و مورد نیاز بدن تولید بیماری می کند (به عنوان مثال کمبود ویتامین C باعث بیماری اسکوربوت و کمبود ویتامین B باعث ایجاد کم خونی میشود) در این میان این امر نیز به وضوح به اثبات رسیده است که بیماریهای مدرن امروزی مانند فشار خون بالا، دیابت،  بیماریهای مربوط به دهلیز قلب و سکته های قلبی نیز به میزان زیادی به دلیل کمبود و نقصان املاح و ویتامینهای ضروری و مورد نیاز بدن به وجود می آیند. بر عکس این امر نیز صادق است، یعنی این که کمبود این مواد حیاتی نیز می تواند از طریق ابتلا به بیماریها ابجاد شده، و یا حتی شدت یابند؛ به عنوان مثال، در زمان ابتلا به اسهال طولانی مدت، کمبود ویتامین و املاح یک امر طبیعی و یک عامل اصلی به شمار میآید

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد