ایجاد احساس خود اتکایی در بیماران مبتلا به ام اس


ایجاد احساس خود اتکایی در بیماران مبتلا به ام اس

ایجاد احساس خود اتکایی در بیماران مبتلا به ام اس

 

خود اتکایی، احساس خوبی است. احساس خوداتکایی، بخش مهمی از احساس عقل و کفایت را تشکیل میدهد. احساسی وابستگی و عدم کنترل بر منابع مالی و حق انتخاب، میتواند واقعاً کسالت آور باشد. متکی بودن به حقوق ازکارافتادگی یا کمک دیگران، زمانی که یک عود را تجربه می کنید، ممکن است موجب آرامش خیال باشد، اما در درازمدت . آرامش بخش نخواهد بود.

* برای دیگران هم یک الگوی خوب باشید. زمانی که در محل کار (یا هر جای دیگر) راههایی برای مبارزه با چالشی ها پیدا کنید، به الگویی برای دیگران تبدیل خواهید شد - برای فرزندانتان، دیگر افراد دچار ناتوانی و هر فرد دیگری که به این موضوع اهمیت دهد. این چیزی است که باعث می شود آدم واقعاً احساس خوبی داشته باشد.

موانع پیش رو، شناخت چالش های مربوط

موانع پیشر بسته به علایمی که دارید، کاری که به آن مشغول هستید و محیطی که در آن کار می کنید، چالش های متفاوتی پیش رو خواهید داشت. بعضی از این چالشها ممکن است مربوط به علایم بیماریتان باشد و بعضی دیگر مربوط به طرز تلقی و برخورد (شما و دیگران) با ام اس. هوشیاری در برابر این چالشها باعث می شود، برای .رویارویی با آنها آماده تر باشید

 زمانی که علایم بیماری وارد معرکه می شود

تزر برای خیلی از مشاغل، تلفیقی از درمان خوب علایم و امکانات قابل قبول ارائه شده از طرف کارفرما در محل کار، باعث می شود مدتها بتوانید سر کارتان حضور داشته باشید. ما اطلاع داریم که چهل درصد از مبتلایان به ام اس، بعد از گذشت بیست سال از تشخیص بیماری شان، هنوز شاغلند. این بدان معناست که خیلی از افراد راههایی پیدا میکنند تا با علایمشان کنار بیایند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد