ایمنی در خوردن غذاهای نگهدارنده


ایمنی در خوردن غذاهای نگهدارنده

ایمنی در خوردن غذاهای نگهدارنده

 

چگونه می توان مشخص نمود، غذاهای نگهداری شده در یخچال برای خوردن ایمن هستند؟

 درجه حرارت یخچال را روی ۴ درجه حفظ کنید برای این کار  ترمومتر استفاده کرده به گونه ای که دمای یخچال را در ۳ تا ۴ درجه سانتیگراد حفظ نماید، این دما برای یخچال های خانگی ایده آل است.ظاهر مواد غذایی نگهداری شده در یخچال، قابل قبول بودن آن را برای خوردن تایید می کند - سالم بودن و ایمن بودن موادغذایی نگهداری شده در یخچال، اکثراً از کیفیت آن مشخص می شود - اگر موادغذایی سرد شده در یخچال بوی خود را از دست دهد، دور ریختن آن توصیه میشود.- اکثر میکروارگانیزمها که معمولاً باعث بیماری نمی شوند، می توانند سبب اختلال گوارشی شوند (وقتی که تعداد آنها به اندازه کافی برسد). در این حالت برروی سطح ماده غذایی، حالت لزج مانند ایجاد می شود، که در این صورت غذا باید دور ریخته شود. - رانسیدیته اکثراً باعث فساد در موادغذایی خیلی چرب مانند سالادها، کره، مارگارین و سس ها می شوند. این موادغذایی زمانی «رانسید» می شوند که اغلب به مدت طولانی در یخچال نگهداری شده باشند که نتیجه این توقف خروج بو از این موادغذایی است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد