بابونه صحرایی (Anthemis arvensis),یک مسکن قوی در درمان بیماری ها


بابونه صحرایی (Anthemis arvensis),یک مسکن قوی در درمان بیماری ها

بابونه صحرایی (Anthemis arvensis),یک مسکن قوی در درمان بیماری ها

بابونه صحرایی (Anthemis arvensis)

اسامی عمومی دیگر: اقحوان، عین القسط.نامهای علمی دیگر: آنته میس آرون سیس (Anthemis arvensis)159نام خانواده: خانوادهٔ کاسنی (Compositeae)نوع گیاه: بوته.قسمت مورد استفاده: سرشاخه های گلدار.مواد متشکله موثر: روغن فرار (کامازولن)، یک مادهٔ تلخ، کمی اسید تانیک، فلاونوئید و آپی ژنین.خواص درمانی: سرشاخه های گل دار را به عنوان ضد نفخ، مسکن و مقوی مورد استفاده قرار می دهند.موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: اطبای قدیم آن را به عنوان تببر، ضد کرم و التیام دهندهٔ زخم ها توصیه نموده اند.مقدار و دستور مصرف: مقدار 4- ۲ گرم روزی سه بار به صورت دم کرده در یک فنجان.عوارض جانبی و سمیت: ندارد.موارد عدم استعمال: ندارد.7777777

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد