بازگرداندن نیروی مردانگی در آقایان با ساده ترین روش..!


بازگرداندن نیروی مردانگی در آقایان با ساده ترین روش..!

بازگرداندن نیروی مردانگی در آقایان با ساده ترین روش..!

افزایش میل جنسی

آقایان اغلب بعد از سنین پنجاه سالگی و گاهی جلوتر از آن با کاهش نیروی مردانگی مواجه می شوند. این حالت اغلب توأم با خستگی، پریشانی و عدم علاقه به کار و به طور کلی به زندگی است. اغلب احساس میکنند که مرگ در بالای سرشان میچرخد یا احساس میکنند که عمر خود را کرده اند.این حالاتی بود که یکی از مریضی های ۵۰ سالهٔ من که دچار پیری زودرس شده بود، داشت و دریافته بود که از زندگی زناشویی خود نخواهد توانست لذت ببرد و علاقهٔ خود به زندگی را از دست داده بود.من او را تحت رژیم غذایی عمر طولانی قرار دادم، زیرا عادت غذا خوردن او حداقل خوب نبود. سپس تزریق هورمونهای مردانه آغاز گردید تا مقدار مناسب آن در حین عمل معین شود. و معلوم شد که هر دو هفته یکبار نیاز به تزریق دارد و نتیجهٔ آن تقریباً معجزه آسا بود. نیروی مردانهٔ او و علاقه اش به زندگی بازسازی شد و خودش ادعا نمود من به همان اندازه نیرو یافته ام که بیست سال قبلی داشتم.و در زمان نوشتن این مطالب که سال ها از آن زمان میگذرد، امّا هنوز هم همانطور قوی باقی مانده است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد