بایدها و نباید ها بعد از زایمان


بایدها و نباید ها بعد از زایمان

بایدها و نباید ها بعد از زایمان

 

ادامه ی بهبودی در خانه

هنگامی که پس از زایمان سزارین از بیمارستان مرخص شدید، در مسیر بهبودی قرار گرفته اید. هرچند سر پا شدن بعد از زایمان سزارین به زمان بیشتری نسبت به زایمان طبیعی نیاز دارد، بنابراین برای یک یا دو هفته ی اول بعد از بازگشت به خانه، کارها را آسان بگیرید. از خودتان حسابی مراقبت کنید.

از خانواده و دوستان کمک بگیرید؛ در صورت امکان، اگر استطاعت دارید، برای هفته های اول، یک فرد متخصص - پرستار بچه برای کمک استخدام کنید.

پرستار بچه برای خانم هایی که زایمان طبیعی کرده اند نیز می تواند کاملا مؤثر باشد). سعی کنید انجام کارهای خانه را به حداقل برسانید. از بالا و پایین رفتن از پله ها به مقدار زیاد خودداری کنید. انرژی خود را صرف نگه داری از نوزاد جدید و مراقبت از خودتان بکنید. توجه کنید، بدنتان آشکارا شما را از میزان فعالیتی که از عهده اش برمی آیید، مطلع خواهد کرد.

برخی از دکترها توصیه می کنند برای یک یا دو هفته ی اول رانندگی نکنید. این محدودیت به خاطر بی حسی ای نیست که ممکن است انجام داده باشید - بی حسی در واقع بیشتر از یک یا دو روز بعد از زایمان، واکنش هایتان را تحت تأثیر قرار نمی دهد. مسئله تنها این است که پس ماندهی دردی که شاید بعد از زایمان با آن مواجه شوید، ممکن است در صورت نیاز به توقف ناگهانی، حرکت سریع پا را از روی پدال گاز بر روی ترمز مشکل کند. هنگامی که دردتان کاملا از بین رفت، می توانید با اطمینان شروع به رانندگی کنید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد