باید ها و نبایدهای شغلی بیماران مبتلا به ام اس در محیط کار


باید ها و نبایدهای شغلی بیماران مبتلا به ام اس در محیط کار

باید ها و نبایدهای شغلی بیماران مبتلا به ام اس در محیط کار

 

 ما توصیه می کنیم خود روی عملکرد تان نظارت داشته باشید، متوجه شوید چه موقع تغییر می کند و دریابید چه تغییراتی باید صورت گیرد تا عملکرد شما به حالت عادی بازگردد. در اینجا به ذکر چند نکته می پردازیم که باید هنگام درخواست تسهیلات رفاهی برای محل کارتان به یاد داشته باشید:

* با تیم مراقبت بهداشتی تان مشورت کنید. به عنوان مثال، مشاوران توانبخشی شغلی و کاردرمانگرها به خصوص در شناسایی تسهیلات رفاهی مناسب کارایی دارند.

تسهیلات رفاهی ای را درخواست کنید که عملکرد تان را به طور مشخص ارتقا میدهد؛ خود را آماده کنید تا به کارفرمایتان توضیح دهید که این کار چگونه به نفع وی تمام خواهد شد.

از پیشنهادهای متقابل با روی باز استقبال کنید. ممکن است کارفرمایتان ایده هایی داشته باشد که به اندازه ی ایده های شما مفید واقع شود.

در مورد امکان مفید بودن هر نوع فناوري کمکی، به صورت خلاقانه فکر کنید.

 دلخور شوند - به خصوص اگر علایم بیماری تان اکثرا قابل مشاهده نباشد و آنها این تغییرات را به یک نوع امتیازگیری از جانب شما سوء تعبیر می کنند. اگر فکر می کنید دیگران به خاطر این موضوع خیلی عصبانی هستند، آماده باشید به آنها توضیح دهید که این تسهیلات چگونه به شما کمک میکند تا کارتان را انجام دهید. بعد از اینکه همکارانتان از هدف این تسهیلات رفاهی آگاه شدند، برایشان روشن می شود که همه از نتیجه ی کار سود خواهند برد، نه فقط شما برخی همکارانتان ممکن است به خاطر هر تسهیلات رفاهی که برای شما فراهم می کند.

  • Equal Employment Opportunityمراجعه به (Commission

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد