با آب درمانی آرامش را به خود هدیه دهید …


با آب درمانی آرامش را به خود هدیه دهید …

با آب درمانی آرامش را به خود هدیه دهید ...

 

زمان صحیح آب درمانی 

اب درمانی برای بسیاری از بیماری مختلف مناسب است.با این وجوددر هنگام تهوع، سردرد، قلب درد و یا خستگی شدید بعد از یک بیخوابی شبانه، نباید با حمام کامل و یا بستن بامپرس آب درمانی را انجام داد

اثر حمام آب گرم 

یک حمام آب گرم نه تنها باعث شادابی و سرگرمی و نظافت بدن می شود، بلکه میتواند در بسیاری ازدردها تأثیرات مثبت و سلامت بخش داشته باشد.شما این امکان را دارید که در میان روش مختلف حمام یا در واقع آب درمانی مانند حمام کامل و یا موضعی، آب سرد، آب گرم و یا بالا بردن مرحله به مرحله دما آب برای درمان درد و یاناراحتی خود یکی را انتخاب کرده و به کار ببرید.در مورد حمام آب گرم و یا حمام  که مرحله به مرحله دما آب افزایش می یابد، اغلب افزودنی گیاهی که سلامت بخش هستند افزوده میشود.شما میتوانید این آگاهی را به دست آورید که چه زمان افزودن عصاره گیاهی برای شما مفید واقع می شود.در خلال دو دوره درمان یک بیماری حداقل یک زمان دو ساعته را برای خوابیدن در آب، به خود اختصاص دهید، تا بدن به یک آرامش کامل برسد.در زمان قبل از قاعدگی باید حمام کامل و یا حمام موضعی را در نظر بگیرید که مناسب نیمه پایین بدن هستند و بعد از شروع قاعدگی، روش مختلف آب درمانی برای بالا تنه (حمام اعضاءآبریزی برروی دست و کمپرس) را به کار ببرید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد