با احیای قلبی آشنا شوید!!


با احیای قلبی آشنا شوید!!

با احیای قلبی آشنا شوید!!

CPR دو نفره

که به علت وجود تعداد امدادگران بیشتر و تقسیم کار، شانس موفقیت در بازگشت مصدوم به زندگی بیشتر است. در این روش یک امدادگر در سمت راست و دیگری در سمت چپ مصدوم قرار میگیرد. رهبری گروه هم با امدادگریست که مسئول دادن تنفس و ارزیابی ABC میباشد.

روش کار:

رهبر گروه به ارزیابی ABC پرداخته و همزمان نفر دوم در محل مورد نظر برای ماساژ قرار گرفته و لباس مصدوم را نیز کنار زده و محل دقیق ماساژ را پیدا می کند و دست خود را به طور صحیح در موقعیت قرار می دهد. حال رهبر در صورت عدم وجود نبض، دستور ماساژ را می دهد و به این ترتیب تا یک دقیقه، یکی بیوقفه تنفس می دهد و دیگری نیز بی وقفه ماساژ می دهد، بعد از گذشت یک دقیقه رهبر به کنترل B و C می پردازد و اگر B و C مصدوم برگشته بود او را در وضعیت بهبودی قرار می دهند وگرنه روند فوق را هر ۳ دقیقه تا حصول به نتیجه ادامه می دهند. (نسبت تنفس به ماساژ ۱ به ۵ میباشد) CPR کودکان و نوجوانان: در این گروه عمل ماساژ با یک دست انجام گرفته و محل ماساژ نیز در وسط جناقی سینه است و تعداد ضربان و تنفسی نیز باید به حداقل حد طبیعی این گروه نزدیک باشد میزان فشار ۲/۵۳/۵ سانتیمتر است. (نسبت تنفس به ماساژ در این گروه ۱ به ۵ است)

CPR  در نوزادان

برای ماساژ از دو انگشت استفاده می کنید و محل ماساژ یک سوم انتهایی جناق است. برای این گروه باید حداقل ۲۰ تنفسی و ۱۰۰ ماساژ در دقیقه داشته باشید. میزان فشار ۲/۵-۱/۵ سانتی متر است. (نسبت تنفس به ماساژ در این گروه ۱ به ۵ میباشد.) اگر در حین CPR، ضربان قلب بازگشت، فقط تنفس مصنوعی را با حداقل تعداد مشخص در هرگروه سنی ادامه می دهید تا تنفس به وضعیت طبیعی برگردد.

علائم CPR موفق

۱- در طی هر ماساژ قلبی یک نبض گردنی لمس می شود. ۲- ریه ها طی تنفس مصنوعی متسع و باز میگردد. ۳- مردمک های چشم به نور واکنش پذیرند.۴- رنگ پوست از حالت کبودی به طبیعی یا نزدیک به طبیعی برمیگردد. ۵- در مصدوم عمل بلع دیده شود. ۶- حرکتی در اندام های مصدوم دیده شود.

خطاهای شایع هنگام CPR

۱- در صورتی که وضعیت سر مصدوم صحیح نباشد، ممکن است قسمت اعظم هوا بجای نای وارد مری و معده مصدوم شود. ۲- اگر تنفس مصنوعی بیش از حد قوی و سریع باشد، ضمن خستگی، سردرد و سرگیجه امدادگر، هوای اضافی وارد معده مصدوم شود. ۳- اگر نحوه فشار و محل قرارگیری دستها به هنگام ماساژ قلبی صحیح نباشد، علاوه بر آنکه خون در رگها جریان نمییابد، احتمال آسیب به دنده ها و اعضای داخلی بدن نیز هست. ۴- اگر حین عمل ماساژ قلبی باعث شکسته شدن دنده ها شدید، عمل ماساژ را رها نکرده و ضمن دقت بیشتر، ماساژ را با نیروی کمتری انجام دهید.

زنجیره حیات

۱- تماس با ۱۱۵ سریع ۲- انجام CPR سریع ۳- دادن الکتروشوک سریع ۴- مراقبت های پیشرفته سریع

توجه

۱- هیچگاه به مصدوم بیهوش از راه دهان چیزی ندهید. ۲- مصدوم بیهوش را حتی الامکان تنها و بی مراقبت نگذارید. ۳- حتی در صورت به هوش آمدن مصدوم، او را به مرکز درمانی منتقل کنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد