با انواع بیماری های طحال آشنا شوید…


با انواع بیماری های طحال آشنا شوید…

با انواع بیماری های طحال آشنا شوید...

   عضوی است داخل شکمی که در زیر لبهٔ دنده های پائینی سمت چپ قرار دارد.از نظر ساختمانی طحال شبیه یک غده بزرگ لنفاوی است. ولی طحال عضوی عروقی است و یک شریان بزرگ خونی وارد آن می شود. خونی که وارد سینوسها و حفره های این عضو می شود با عمل فاگوسیتوز از سلولهای مرده و مواد خارجی پاک می شود.خون برگشتی از طحال وارد کبد شده و سپس به قلب باز میگردد. یکی از منابع مهم آنتی بادی در بدن طحالمی باشد که توسط سلولهای لنفوسیت مستقر در آن تولید میشود. با این وجود برداشتن طحال جز در مورد بچه ها و بیماران دچار ضعف سیستم ایمنی مشکلیساز نخواهد بود. در بعضی از بیماریهای خونی مثل تالاسمی یا اسفروسیتوز طحال پر کار شده و سلولهای ،غیرطبیعی قرمز خون را نابود می کند. در پاره ای دیگر از بیماران نظیر مبتلایان به مالاریا بیماری های کبدی و تومورهای بدخیم نیز ممکن است اندازهٔ طحال بزرگ شود.

بیماری‌های طحال

 
  • بزرگ‌طحالی: بزرگ شدن بیش از حد طحال در برخی بیماریها مانند بیماری سیروز کبدی
  • پرکاری طحال: فعالیت بیش از حد طحال
  • بی‌طحالی: نبودن طحال یا فقدان کارکرد آن مثلاً در اثر ترومای به طحال که فرد را به برخی بیماریهای عفونی مانند پنوموکوک آسیب پذیرتر میکند.
  • طحال ساختار لنفی-خونی دارد
 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد