با انواع سرگیجه آشنا شوید!!!


با انواع سرگیجه آشنا شوید!!!

با انواع سرگیجه آشنا شوید!!!

سرگیجه در سوداوی مزاج

علائم : کثرت فکر، خاموشی، تخیل چیزهای فاسد، ضعف و سفتی نبض، درمان: پاک سازی سودا از بدن، مالیدن روغن شبت، روغن بابونه و یا ماساژ سر با آب جوشیدهآنها، بقیه دستورات مانند سردرد سوداوی است.

سگیجه با علت معدی در حالت صفراوی

غلبه بیماری وقت خالی بودن معده و سکونش در سیری، حالت خفقان، قی، کمبود اشتها، درد بالای معده، تلخی دهان، سرعت نبض، زودرنجی یا تیزی حواس، درمان: اول سکنجبین با آب گرم و قدری نمک داده تا بیمار استفراغ کند. سپس آلوچه خشگه ۱۰۰ گرم، تمرهندی ۵۰ گرم هر دو را جوشانیده ۵۰ گرم ترنجبین شیره کش کرده به آن اضافه کرده ۵ روز صبح ناشتا میل نماید. آب غوره، آب انار ترش مفید بوده و سوپ گشنیز و آنچه در سرگیجه صفراوی گذشت در این جانافع است.

سرگیجه با شرکت معدی در حالت بلغمی

در این جا از جوشانده تخم ترب و نمک و سکنجبین معده را خالی نمایند(شستشوی معده) مسهل بلغم دهند. بعد از پاکسازی معده برای تقویت آن نخود هندی ۵ گرم، مصطکی ۱۰ گرم، گل قند نصف لیوان به مدت چهار روز این مقدار داده میشود، جوشانده ۵ گرم برنجاسف با عسل به مدت ۱۵ تا ۲۰ روز مفید است.دادن اطریقلی صغیر مفید است.فرمول اطر فیل صغیر (هر سه هلیله را با آمله برابر ساییده در روغن بادام يا روغن گاوريخته عسل یا مویز یا کشمش سه چندان همه مخلوط کرده روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند) این شربت مقوی دماغ مصفای ذهن و رنگ صورت و از بین برنده ناراحتیهای مقعد و بواسیر نیز می باشد، سرگیجه با علل و عوامل دیگری به وجود می آید که با بررسی های دقیق علل آن معلوم خواهد شد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد