با انواع عدسیهای چشم آشنا شوید


با انواع عدسیهای چشم آشنا شوید

با انواع عدسیهای چشم آشنا شوید

 عدسیهای سخت - تعبیه روزانهبه کار بردن عدسی های تماسی سخت نسبت به نوع نرم آن امتیازاتی دارد. آنها معمولاً ارزانتر و بادوامتر هستند و دید بهتری را فراهم می کنند. از نظر جنبه های منفی ممکن است در ابتدا ناراحت کننده باشند و تمام افراد نتوانند از آن استفاده کنند. به دلیل کوچکی اندازه و تعبیه شلتر نسبت به عدسی های نرم آنها ممکن است راحتتر از عدسی های نرم از چشم خارج شوند و یا از روی قرنیه کنار بروند. عدسی های سخت باید قبل و بعد از مصرف در آب معمولی قرار داده شوند. آنها باید روزانه توسط عدسی پاک کن تمیز شوند و در طول شب در یک محلول ضد عفونی کننده گذاشته شوند. این محلول باید برای جلوگیری از آلودگی هر شب تعویض شود. برخی عدسی های سخت نسبت به گازها نفوذپذیرند و باید حداقل هفته ای یک بار توسط پاک کننده های آنزیمی تمیز شوند.عدسی های نرم - تعبیه روزانهاین عدسی ها مورد استقبال زیاد واقع شده اند زیرا از روز اول به کارگیری راحت هستند. آنها همچنین بهتر از عدسیهای سخت در محل می مانند و به همین دلیل توسط ورزشکاران مورد استقبال قرار گرفته اند. از طرف دیگر آنها گرانتر و آسیب پذیرترند و به ندرت بیش از ۱۸ ماه دوام میآورند. آنها باید با محلول مخصوص تمیز شوند و در طول شب در محلول ضد عفونی کننده مجزا قرار گیرند. آنها باید هفته ای یک یا دو بار با پاک کننده های آنزیمی تمیز شوند و برای این کار ممکن است محلول مخصوص دیگری ضروری باشد. اکثر عدسی های نرم را نمیتوان در آب لوله کشی قرار داد. در عوض آنها باید برای جلوگیری از تغییر شکل (اسمزی) انحنای عدسی در سرم نمکی قرار داده شوند. عدسی های نرمی را که به طوراتفاقی خشک شده اند، میتوان ظرف چند دقیقه به وسیله خیس کردن در سرم نمکی به حالت عادی برگرداند.عدسی های نرم - تعبیه طولانی مدت ضرورت انجام مراسم پیچیده روزانه برای تمیز کردن عدسی ها، محرک مهمی برای ساخت عدسی هایی شد که نیازمند مراقبت کمتری هستند. برای این منظور تولیدکنندگان، عدسی بسیار نازکی را ارائه کردند که به اندازه کافی نسبت به اکسیژن نفوذپذیر است و میتوان آن را هنگام خواب نیز روی چشم باقی گذاشت. این عدسی ها را میتوان بیش از ۷ روز تا تمیز کردن بعدی روی چشم نگه داشت اگرچه معمولا توصیه می شود که آنها به دفعات بیشتری خارج و تمیز شوند و به چشم استراحت داده شود. آنها به علت نازکی زیاد به شدت شکننده هستند و براحتی پاره می شوند، همچنین باعث تورم قرنیه در شبها می شوند که ممکن است منجر به زخم و عفونت قرنیه گردد. اگر این عارضه بسرعت درمان نشود ممکن است باعث آسیب دائمی یا کوری شود. در نتیجه شما باید بدقت ضرورت استفاده از این نوع عدسی را در نظر بگیرید. عدسی های با تعبیه طولانی مدت به همان شیوه عدسی های نرم با تعبیه روزانه تمیز می شوند.عدسی های نرم - یک بار مصرف این عدسی ها سر و صدای زیادی راه انداخته اند. یک هفته از آنها استفاده کنید و سپس آنها را دور بیندازید. نیازی به تمیز کردن های خسته کننده و جستجوی ملال آور برای انتخاب عدسی وجود ندارد. عدسیهای یک بار مصرف نیز بدون مشکل نیستند. آنها بسیاری از مشکلات عدسیهای معمولی با تعبیه طولانی مدت یا روزانه را دارند.مانند سایر انواع عدسی های نرم، عدسی های یک بار مصرف اکسیژن رسانی به قرنیه را محدود می کنند. آنها مانند سایر انواع عدسی های نرم خطر بروز عفونت و تورم قرنیه را افزایش میدهند. همچنین خیلی ظریف و مستعد پاره شدن هستند. آنها دو برابر گرانتر از عدسیهای با تعبیه طولانی مدت هستند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد