با این دو شربت چاق شوید…!!


با این دو شربت چاق شوید…!!

با این دو شربت چاق شوید...!!

شربت فواکه چاق کننده

مقوی اعصاب و تیروئیدبوده وضدکابوس و ترسو دلشوره می باشدوسکسکه را از زدن باز میدارد.عرقیات: بیدمشک، بهارنارنج،طارونه،گل گاوزبان،سنبل الطیب، نعناع،شیرین بیان از هرکدام یک شیشه.آبمیوه ها:  انگور، آناناس،سیب، به، انبه، آب داخل نارگیل، آب گلابی از هرکدام ۲۵۰گرم.طرز تهیه: آبمیوه ها و عرقیات را ۱۰ دقیقه روی شعله ملایم بجوشانید،سپس مقداری عسل و یاشکر و یا قندبه اندازه ای که شیرین شود وارد کرده و ۱۰ دقیقه دیگر بجوشانید.  نصف قاشق چای خوری زعفران سائیـده اضافه و ۱۰ دقیقه دیگر بجوشانیـد. در یخچال نگهداری کنید. روزانه بین۱ تا ۳ استکان میل کنید

شربت ترنج

نیم کیلوترنـج با پوست و میوه آن را با عرق نعناع،گلاب، بیـدمشک،کاسـنی و بادرنجبویه از هرکـدام ۲۵۰ گرم روی شعله ملایم بجوشانیدتا نیم از آن بخارشود. صاف کنیدو با مقداری عسل به اندازهای که می خواهیدشیرین شود روی شعله ملایم بجوشانیدتا به قوام آید. روزانه تا ۳ بار هربار به مقدار نیاز از ۲ الی۳قاشق غذاخوری در یک لیوان آب بصورت شربت رقیق کرده میل کنید.

شربت فواکه ضدجوش وبثورات پوست

عرقیات: شاهتره،کاسنی، بید، بیدمشک، بیدکاسنی، افسنتین،گشنیز از هرکدام یک شیشه.آبمیوهها: گریپ فوروت، پرتقال می خوش، هندوانه، لیموشیرین، نارنگی،کیوی، آناناس از هرکدام ۲۵۰گرم.طرز تهیه: آبمیوه ها و عرقیات را ۱۰ دقیقه روی شعله ملایم بجوشانید، سپس یکصدگرم ترنجبین یا ۵۰گرم شیرخشت و اگر نبود یک سیر بیدخشت نیم کوب شده را همراه با یکصدگرم طباشـیر در یک کیسه نخی یاکتانی بسـته، واردکرده و ۱۰ دقیقه دیگر بجوشانید. نصف قاشق چای خوری زعفران سائیده اضافه و ۱۰ دقیقه دیگرجوشیده شود. در یخچال نگهداری کنید. روزانه بین۱ تا ۳ استکان میل کنید.

شربت فواکه ضدچربی خون

عرقیات: گزنه،شنبلیله،شوید،کلپوره، آویشن، نعناع،کیالک یاشاهتره از هرکدام یک شیشه.آبمیوهها: پرتقال،گریپ فوروت، انار،گوجه سبز، تمشک یاشاهتوت یا نارنج،کنار،سیب از هرکدام ۲۵۰گرم.طرز تهیه: آبمیوه ها و عرقیات را ۱۰ دقیقه روی شعله ملایم بجوشانید،سپس مقداری عسل و یاشکر و یا قندبه اندازه ای که شیرین شود وارد کرده و ۱۰ دقیقه دیگر بجوشانید. نصف قاشق چای خوری زعفران سائیـده اضافه و ۱۰ دقیقه دیگر بجوشانیـد. در یخچال نگهداری کنید. روزانه بین۱ تا ۳ استکان میل کنید.

شربت فواکه خونسازوخواب آور

خون را زیاد وضـعف وسـرگیجه را برطرف و بیماران سـرطانی را درساختن خونسالم یاری می کنـد. مقوی اعصاب و نشاط آور و روح حیـوانی را تقویت می نمایـدو برایم بتلایـان به بیخوابی بسـیار مفیـداست. پوکی اسـتخوان راکنـترل وشـیر مـادران را زیـاد می کند.عرقیات: بیدمشک،کاکوتی، بادرنجبویه،گل گاوزبان،گزنه،شاه اسپرم، ریحان از هرکدام یک شیشه.آبمیوه ها: انگور، به، آناناس،سیب، آب داخل نارگیل، انبه، لیموشیرین از هرکدام ۲۵۰گرم.طرز تهیه: آبمیوه ها و عرقیات را ۱۰ دقیقه روی شعله ملایم بجوشانید،سپس مقداری عسل و یاشکر و یا قندبه اندازه ای که شیرین شود وارد کرده و ۱۰ دقیقه دیگر بجوشانید. نصف قاشق چای خوری زعفران سائیـده اضافه و ۱۰ دقیقه دیگر بجوشانیـد. در یخچال نگهداری کنید. روزانه بین۱ تا ۳ استکان میل کنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد