با بیماری پسوریازیس بیشتر آشنا شوید!!


با بیماری پسوریازیس بیشتر آشنا شوید!!

با بیماری پسوریازیس بیشتر آشنا شوید!!

داء الصدف

پسوریازیس یا داء الصدف یک نوع بیماری مزمن پوستی است که گاهی در بعضی از نقاط بدن مثل ارنج و مچ دست و پا و زانوها و پوست سر و گاهی در تمام بدن عارض میشود، ضایعات آن سطحی و مدور است و بوسیلهٔ خاراندن پوسته پوسته می شوند و زیر آنها پوست قرمزرنگ براقی پیدا می شود که بسهولت خونریزی می کند.بعضی از خانواده ها به طور ارثی استعداد ابتلا به این بیماری جلدی را دارند، این بیماری واگیر و مسری نیست ولی معالجه آن طولانی است، هیچ گونه خطری ندارد.مداواى درمان گیاهی پسوریازیس تقریبا شبیه به مداواى اگزمای حاد مى ‏باشد جهت درمان گیاهی پسوریازیس از داروهاى خوراکى اگر مزاج بیمار گرم باشد باید داروهاى پاک‏ کننده کبد و دستگاه گوارش و سردمزاج استفاده کنند مانند فلوس و اگر مزاج بیمار مبتلا به پسوریازیس سرد باشد باید از منضج و مسهل‏ هاى گرم مزاج استفاده شود و پس از پاک شدن بدن بیمار باید از حب‏ هائى که دست‏ساز مى‏ باشند و حب جدوار نام دارند و داروئى تقریبا سمى است زیر نظر پزشک متخصص سنتى بمدت (۷۰) هفتاد روز بخورند و مواظب باشند اگر هنگام خوردن این دارو بیمار ناراحت شود دارو را قطع کنند و مقدارى شیر گاو بخورند تا اثر سمیت این حب‏ ها را کمتر نمایند وگرنه ادامه دهند تا اثر آن ظاهر گردد و از داروهاى ضمادى ابتدا لازم است شوره ‏ها را از روى‏ خشکه پاک کنند تا سرخى زخم نمایان گردداز داروهائی که شوره‏ ها را پاک مى‏ کنند محلول رقیق شده اسید سولفوریک است که با این محلول شوره‏ ها درمان گیاهی پسوریازیس را پاک مى‏ کنند سپس داروهاى ضمادى اصلى را برای درمان درمان گیاهی پسوریازیس بکار مى ‏برند و اگر ضماد اسید رقیق انجام نشود باید با وسیله زبرى ابتدا شوره ‏ها را پاک کنند سپس از گیاهان ضمادى مانند شاهتره و سماق کوهى و گلنار فارسى و پوست انار بجوشانند صاف کنند و از آب صاف شده با سرکه مخلوط نموده روزى چند بار روى خشکه‏ ها بمالند و بدنبال آن مخلوطى از پودر زاج و گوگرد و نمک طعام را با سرکه بمالند و براى چرب کردن خشکه‏ ها از روغن فضله استفاده کنند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد