با تب گل سرخ آشنا شوید!!


با تب گل سرخ آشنا شوید!!

با تب گل سرخ آشنا شوید!!

تب گل سرخ چیست؟

تب، گل سرخ اصطلاحی است که عامه درباره تب یونج های بهاری به کار میبرند. این اصطلاح از آنجا ناشی می شود که مردم دیده اند وقتی گلهای سرخ شکوفا می شوند، بینی شان میگیرد و عطسه می کنند. در واقع گرده  گل های زینتی به ندرت باعث تب یونجه می شود، زیرا چسبنده است و به راحتی در هواپخش نمی شود. پرندگان و حشراتی مانند زنبورعسل جذب این گلها و گرده های چسبنده در بدنشان برای باروری سایر گیاهان گلدار حمل می شود. البته اگر گ لهای نشکفته را بو کنید این مشکل پیش می آید. بنابراین به خاطر داشته باشید تب یونجه یا آلرژی به گیاهان به ندرت نسبت به گلهای مشخص ، شکفته، زیبا و معطربه وجود میآید.

آیا موقعیت جغرافیایی تأثیر چشمگیری در ایجاد آلرژی دارد؟

چای مکزیکی، گیاه منطقه  شرق کوههای راکی است که عاملی ایجاد کننده تب یونجه به شمار میآید. در حالی که گونه های متفاوت منطقه  غربی این دانه، گرده به نسبت کمی تولید می کنند. در ارتفاعات بیش از ۵۰۰۰ پایی گرده های آلرژن به نسبت کمی وجود دارد. مناطقی که دارای زمستانهای سرد و یخبندان هستند، فصول تب یونجه بسیار کوتاهی دارند. نقاط نزدیک خط قطبی درنروژ، گردههای درختغان فصل تب یونجه  کوتاه اما شدیدی به وجود میآورند. شرقی ها قرنهاست برای  دوری از تب یونجه  چای مکزیکی به منطقه  جنوب غربی کوج کرده اند. اما اکنون درختان و علفهای آلرژی زا با مهاجرت به مناطقی وارد شده اند که گیاهان با آبیاری زیاد و گرما رشد می کنند. درخت شاه توت و علف برمودا حتی به تاکسن و آریزونا تب یونجهآورده اند.جزیره نشینان اقیانوس آرام ؛ یعنی، هاوایی و فیلیپین  نسبت به خانه نشینان کالیفرنیایی با مشکلات بیشتری در زمینه آلرژی دست به گریبانند. در جزایر استوایی تعداد گیاهانی که با جریان باد گرده افشانی می کنند، کمتر است. گلهای شاداب Kauai تب یونجه ایجاد نمیکنند. به طور کلی گرده هایی که در جریان باد پراکنده می شوند به طرف دریا پرتاب می گردند و حشرات به گیاهانی که با گرده افشانی تکثیر پیدا می کنند، کمک میکند. آلرژی های ناشی از کپک، ذرات گرد و غبار و شوره، در آب و هوای استوایی وجود دارد. به عنوان یک ویژگی، اگزما در آب و هوای مرطوب استوایی ظاهر می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد