با ترک خوردگی پوست چه کنیم؟


با ترک خوردگی پوست چه کنیم؟

با ترک خوردگی پوست چه کنیم؟

ترک خوردگی پوست

ملینات و نرم کننده های پوستی چون موم و روغن ها، روغن بادام، روغن کنجد، پیه مرغ و مرغابی مفید است. اگر ترک خوردگی در صورت باشد از نسخه زیر استفاده نمایند.

درمان ترک خوردگی پوست

موم ۵ گرم کتیرا ۵ گرم گل زوفا ۱۰ گرم آرد نخود ۵ گرم پیه مرغ ۲۰ گرم لعاب به دانه ۵ گرم نشاسته ۱۰ گرمداروها را نرم کوبیده، موم را قبلاً در روغن گل حل کرده سپس همه را با روغن گل مرهم ساخته به مالند پس با آب گرم بشویند. اگر ترک خوردگی در لب ها باشد روغن گل، پیه بز، پیه مرغ، سقز همه را ضماد ساخته بمالند. اگر در دستها باشد روغن کنجد را با پیه مرغ مرهم ساخته بمالند. اگر ترک خوردگی ها در پا باشد بلا ۵ گرم نرم کوبیده در روغن کنجد حل کرده، ۵ گرم موم به آن اضافه نموده تا مرهم شود، اگر ترک خوردگی ها در عمق پوست فرو رفته باشد، مردار سنگ ۵گرم در نصف استکان روغن زیتون جوشانده قبلاً زخم را با آب شلغم یا چغندر به شویند، بعداً روغن بمالند.

ترک خوردگی دست ها

این بیماری در اثر تماس دست ها با مایعات تمیزکننده به وجود می آید. برای بهبودی دست ها، باید از تماس دست ها با مایعات تمیز کننده خودداری شود بعضی ها اظهار می دارند که تماس را با مایعات تمیز کننده قطع کرده اند. اما هنوز بیماری موجود است، غافل از اینکه همه آنها با همین دست های مریض سر خود را در حمام می شویند که این هم یک نوع تماس با مایعات مثل شامپو، صابون و غیره است. در پایان متذکر می شود که تا تماس قطع نشود بهبودیحاصل نخواهد شد.

درمان ترک خوردگی دست ها

پیه مرغ ۲۵ گرم کتیرا ۵ گرم مغز ساق قلم گاو ۱۰ گرم مغز تخم کدو ۲۰ گرم موم ۵ گرم گل خطمی ۵ گرمهمه را خیلی نرم ساییده (دوبار ساییده شود) و سپس این پودرها را به روغن های نسخه اضافه کرده روزانه بمالند (بهتر است این دارو در یخچال نگه داری شود). پس از آن دست ها را با جوشانده گل بنفشه، گل خطمی، آویشنشیرازی و گل پنیرک بشویند.مغز ساق قلم گاو ۱ عدد گل بنفشه ۱۰ گرم پیه مرغ ۲۰ گرم کتیرا ۵ گرم  موم  5 گرمگرم مغز تخمه کدوی خام ۲۰ گرم گل نیلوفر ۵ گرماین داروها را در هم آمیخته روی آتش ملایم گذارده سپس داروها دیگر را نرم کوبیده به روغن های فوق اضافه کرده بمالند.

کتیرا ۵ گرم نرم کوبیده در ۵۰ گرم گلیسیرین ریخته شب ها به دست ها بمالند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد