با تمرینات ورزشی ایزو کنتیک قدرت و استقامت عضلاتی  خود  را زیاد کنید 


 با تمرینات ورزشی ایزو کنتیک قدرت و استقامت عضلاتی  خود  را زیاد کنید 

 با تمرینات ورزشی ایزو کنتیک قدرت و استقامت عضلاتی  خود  را زیاد کنید 

  تمریناتی هستند که در تمام دامنه حرکتی آنها، در مفاصل مقاومت وجود دارد. به عبارت دیگر، مقاومت با حرکت تنظیم می شود تا نیرو در تمام حرکت تولید شود. سرعت حرکت ثابت است. از نقطه نظر علمی و عملی این نوع تمرینات از مناسب ترین روش بهبود قدرت و استقامت عضلاتی  جهت  اجرای اعمال ورزشی محسوب می شوند.

ویژگی های تمرینات ایزوکنتیک :

برای مفاصلی که سالم هستند و حرکت مشکل برای آنها ایجاد نمی کند ، تمرین ایزوکنتیک بهترین ورزش می باشد . دستگاه های ایزوکنتیکی مجهز به کامپیوتر که با سرعت ثابت و نیروی متغیر کار می کنند بسیار گران قیمت می باشند و کمتر در دسترس عموم قرار دارند و در ایران بجز دو مورد یافت نمی شود و بیشتر برای اندازه گیری قدرت عضلات بکار برده می شود تا تمرین .در عمل کارخانجات سازنده از طریق این دستگاه ها ، منحنی نیروی وارده بر عضلات را یافته و بادامک متناسب با آن تغییرات را ساخته و در دستگاه های ایزو تونیک بکار می برند . این اقدام موجب ارزان شدن دستگاه ها و مشابه شدن حرکت در دستگاه های معمولی مکانیکی با حرکت های ایزوکنتیک شده است . علی القاعده اگر ده دستگاه داشته باشیم هفته ای سه روز و به مدت ۲۰ دقیقه تمرین برای تقویت عضلات کافی می باشد .برای آنکه برای شما روشن شود که آیا عضلات شما قوی و مناسب است ، از آزمایشات ساده ای می توانید استفاده کنید . البته اگر بتوانید از تجهیزات کامپیوتری برای اندازه گیری عضلات استفاده کنید طبعاً بهتر و دقیق تر می باشد .برای آزمایشات ساده می توان از بارفیکس استفاده نمود . اگر کمتر از ۵ بار حرکت بارفیکس را انجام دهید عضلات دست شما نیاز به تمرین و تقویت دارد .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد