با توت سفید (Morus alba)چاق شوید…!!


با توت سفید (Morus alba)چاق شوید…!!

با توت سفید (Morus alba)چاق شوید...!!

توت سفید (Morus alba)

اسامی عمومی دیگر: درخت توت سفید، دوت، توث، فرصاد، توت ابیض.sdgfsgنامهای علمی دیگر: موروس آلبا (.Morus alba L). نام خانواده: خانوادهٔ توت (Moraceae).نوع گیاه: درختقسمت مورد استفاده: برگ، پوست، میوه.مواد متشکله موثر: ادنین، پروتئین، املاح معدنی، پکتین، مالاتها و سیتراتها.خواص درمانی: قابض، پایین آورندهٔ قند خون، مدر بول، ملین، موثر در آبله و حصبه. افزون بر این آن را به عنوان چاق کننده و مقوی قوه باه، نرم کرده سینه، رفع سرفه و آسم، استسقاء و روماتیسم توصیه نموده اند. .dvgdfbvموارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: توت سفید را به عنوان پایین آورندهٔ قند خون، مدر بول، ملین، موثر در آبله و حصبه به کار برده و افزون بر این آن را به عنوان چاق کننده و مقوی قوه باه، نرم کنندهٔ سینه و رفع سرفه و اسم و موثر در استسقاء و روماتیسم توصیه نموده اند.مقدار و دستور مصرف: پوست و برگ به مقدار 4- ۲ گرم روزی سه بار به صورت دم کرده در یک فنجان. میوهٔخشک شده به مقدار ۸- 4گرم.عوارض جانبی و سمیت: ندارد. موارد عدم استعمال: ندارد. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد