با خاصیت . مضرات گیاه لفاح آشنا شوید..!!


با خاصیت . مضرات گیاه لفاح آشنا شوید..!!

با خاصیت . مضرات گیاه لفاح آشنا شوید..!!

لفاح

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی لفاح است . لفاح گیاهی است از خانواده بادنجان Solanaceae، علفی و بدون ساقه. برگهای آن پهن و بزرگ با بو و طعم نامطبوع میباشد که از ناحیه  یقه خارج میشود. گل های آن بزرگ و متعدد به رنگهای آبی، بنفش، سرخ و سفیداست که معمولاً در وسط برگها ظاهر می شود و در شبهادرخشش دارد. میوه  آن متورم و گوشتی و از نظر ظاهر شبیه بادنجان، مدور و زردرنگ است. تخم آن شبیه تخم سیب و ریشه  آن ضخیم و گوشتی میباشد که معمولاً دو شاخه است و به شکل دو انسان که روبه روی یکدیگر هستند میباشد. این گیاه در مناطق با شرایطاقلیمی مدیترانه ای و نقاط باتلاقی و سایه دار میروید و بومی جزیره  سیسیل در جنوب ایتالیا است. نام های دیگر این گیاه در طب سنتی عبارت است از: مهرگیاه - مردم گیاه - سگ کش - شابیزک - شابیزج - مغد. طبیعت آن: سرد و خشک است ولی کمی حرارت در آن وجود دارد.ترکیب شیمیایی: پسی.هیوسیامین - هیوسین - کوسکوهیگرین - آلکالوئیدی به نام ماندراگورین که مخلوطی از هیوسیامین واسکوپولامین است.

خواص درمانی گیاه لفاح:

۱- کمی از آب دمکرده  آن را بنوشید. مخدر و سکراور است،قابض است،تسکین دهنده حرارت و غلیان خون و صفرا میباشد.

درمان گیاهی درد دندان

۲- مزمزه با آب دم کرده آن درد دندان را تسکین میدهد.۳- ضماد برگ آن با آرد جو برای تحلیل ورمهای گرم و تومورهای خنازیری مفید است.

 بوییدن آن بیهوش کننده است و بوییدن زیاد آن موجب سکته میشود.

خواص درمانی ریشه لفاح:

۱- نیمگرم از کوبیده  آن را بخورید. برای تسکین سرفه، آنژینانواع کولیک نافع است،تسکین دهنده  حرارت و غلیان خون و صفرا میباشد، مخدر، خواب آور و قابض است.

درمان گیاهی بی خوابی

۲ - ۰/۵ تا ۰/۹ گرم از کوبیده  آن را با عسل مخلوط کنید و بخورید. برای رفع بی خوابی،خفقان گرم، اسهال خونی و ادرار خونی نافع است.

 مصرف بیش از حد مجاز آن مضر است، خوردن بیش از حدود هفت گرم از آن ایجاد اختلال مشاعر، استفراغ و چرت میکند و در نهایت موجب هلاکت می شود، لذا مصرف این دارو باید با تجویز و نظارت پزشک باشد


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد