با خواص بیشمار میوه گارون زنگی آشنا شوید…


با خواص بیشمار میوه گارون زنگی آشنا شوید…

با خواص بیشمار میوه گارون زنگی آشنا شوید...

میوه گارون زنگی

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی میوه گارون زنگی است . میوه گارون زنگی میوه گیاهی است از خانواده Combretaceae، درختی است بلند به بلندی حدود بیست و پنج متر با شاخه های افقی و برگهای بیضی و بزرگ، انتهای برگ گرد و پشت آن پوشیده از تار است. گل های آن تعدادی نر و تعدادی نیز نر و ماده هستند. میوه  گیاه به شکل بادام و درشت و طعم آن کمی تلخ و شیرین و گس و تا حدودی شبیه طعم هلو می باشد. این درخت بومی شبه جزیره  مالایا در جنگلهای ساحلی است و در مناطق حازه آسیا تا شمال استرالیا و پولی نزیا انتشار دارد، در اغلب مناطق گرم دنیا از جمله در هند و در جنوب شرقی ایران در بلوچستان و بندرعباس کاشته میشود. نام های دیگر این گیاه در طب سنتی عبارت است از: گارم زنگی - بیدام - لوز هندی - جنگلی بادام - بنگاله بادام- بادام هندی، ترکیب شیمیایی: میریستیک اسید و لینولئیک اسیددر آن وجود دارد.

خواص درمانی میوه گارون زنگی:

اگر آن را بخورید، قابض است و برای معالجه  دیسانتری مصرف می شود، برای معالجه یاز (علامت بالینی آن شبیه سفلیس است) نیز مصرف میشود.ترگیب شیمیایی: روغن شامل اولئین - پالمیتین - استئارین.

خواص درمانی مغز دانه گارون زنگی:

آن را نرم بکوبید و با موم عسل مخلوط کرده و بخورید. برای متوقف کردن خون در مدفوع مؤثر میباشد.

خواص درمانی برگ گارون زنگی:

۱- آب دمکرده  آن را هر روز بخورید، ضد کرم است.

درمان گیاهی رماتیسمی

۲- خشک آن را نرم بکوبیدو روی مفاصل ورم کرده ی روماتیسمی بپاشید و بمالید، شفابخش است.

درمان گیاهی جذام

۳- شیرابه برگهای جوان تازه را بگیرید و روغن مغز دانه ی آن را پخته و ضماد کنید. جذام را درمان میکند،درد پستان را کاهش میدهد،اگر آن را گرم گرم روی قسمتهای روماتیسمی و مواضع بی حس سایر اعضای بدن بمالید، شفابخش می باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد