با خواص تمر هندی (Tamaris indica)در طب سنتی آشنا شوید…


با خواص تمر هندی (Tamaris indica)در طب سنتی آشنا شوید…

با خواص تمر هندی (Tamaris indica)در طب سنتی آشنا شوید...

تمر هندی (Tamaris indica)

اسامی عمومی : تمرگجرا، تمبرهندی، تمه، خیجه، ابتله، حمزه، چیت چکdgfgنامهای علمی دیگر: تاماریندوس ایندیکا (Tamarindus indica) نام خانواده: خانوادهٔ نخود (Leguminosae)نوع گیاه: درخت.قسمت مورد استفاده: میوره، دانه، برگ، گل و پوست.مواد موثر داروئی: میوزہ: اسید تارتاریک، اسید مالیک، اسید سیتریک، املاح معدنی، قند. دانه: روغان ثابت،اسیدهای مختلف. برگ: گلی کوزیدهای فلاونوئیدی خواص داروئی: تمرهندی را به عنوان ملین، صفراآور، هضم کنندهٔ غذا و بادشکن مورد استفاده قرار می دهند.dvgfsgv موارد استعمال در پزشکی سنتی ایران: در طب گذشته میوهٔ تمرهندی را به عنوان مسهل و صفراآور به کار برده و معتقد بودند که مصرف آن در تبها از قی و تشنگی جلوگیری می نماید. افزون بر این برگ و دانه آن را به عنوان قابض و پوست آن را به عنوان قابض و مقوی توصیه نموده اند. مقدار و دستور مصرف: مقدار ۹۰-۲۰ گرم همراه با آب ولرم میل شود.  

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد