با درمان انواع بیماریهای  گوش  اشنا شوید …!!


با درمان انواع بیماریهای  گوش  اشنا شوید …!!

با درمان انواع بیماریهای  گوش  آشنا شوید ...!!

 درمان بوق ممتد در گوش ۱) شبی ۷ قطره روغن سیاه دانه در گوش می چکانیم، ۴ ساعت صبر می کنیم و نیه ساعت روی کیسه آب جوش می گذاریم تا برگردد.۲) ماساژ سر تا گردن با دست و با بورس نرم ۳) خوردن جوشانده اسطو خودوس ۴) پیاده رویدرمان عفونت گوش شبی یک قطره عسل داخل گوش بچکانید. (۳ شب) شستشو و تقویت گوش چکاندن روغن بنفشه یا روغن بادام شیرین به گوش (شبی ۷ قطره)، و بعد از ۴ ساعت گوش را به مدت نیم ساعت روی کیسه آب جوش بگذارند تا مواد زاید را برگرداند، این عمل تا ۷ روز تکرار شود.درمان صدای سوت گوش ۱) ماساژ سر۲) عطسه آور روزی یک بار ۳) خوردن سرکنگبین3)پیاده رویدرمان وزوز گوش مثل صدای ماشین ۱) حجامت عام۲) سه هفته بعد حجامت پشت گوش ۳) خوردن سرکنگبین شب ها ۴) عطسه آور روزی یک بار،درمان خود وزوز ۱) ماساژ سر ۲) خوردن سرکنگبین ۳) بعد از دو هفته حجامت عام ۴) بعد از دو هفته حجامت پشت گوش ۵) استفاده از عطسه آور روزی یک بار۶) پیاده روی کردن

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد