با دستگاه دفع ادرار آشنا شوید!!


با دستگاه دفع ادرار آشنا شوید!!

با دستگاه دفع ادرار آشنا شوید!!

دستگاه دفع ادرار

دستگاه ادراری یا دستگاه میزش یکی از دستگاه‌های کالبد انسان و حیوانات است که برای دفع ادرار (میز) به کار می‌رود. این دستگاه از کلیه، میزنای، مثانه و پیشابراه تشکیل شده است. بخش انتهایی میزراه‌ها (مجاری ادرار) در جنس مذکر و مؤنث متفاوت می‌باشد.این دستگاه شامل کلیه میزنای و مثانه می‌باشد ازجمله کارهای این دستگاه را می‌توان گفت دفع مواد زائد بدن تنظیم آب بدن و تنظیم نمک بدن استشامل کلیه، حالب، مثانه و پیشابراه است. کلیه نقش صافی خون را دارد، مواد دفعی را از خون گرفته و از بدن دفع می کند. حجم خونی که در عرض ۲۴ ساعت از کلیه ها عبور میکند، حدود ۱۰۰۰ لیتر میباشد.وظیفه دستگاه ادراری تحتانی عمل دستگاه ادراری تحتانی می‌تواند به دو مرحله مجزا تقسیم شود.عمل ذخیره‌سازی ادرار (پر شدن). مرحله تخلیه ادرار. عمل ذخیره‌سازی ادرار در جریان فاز ذخیره مثانه از طریق حالبها با ادرار پر می‌شود. وقتی حجم مثانه در اثر پر شدن ادرار افزایش می‌یابد افزایش محسوس در فشار داخل مثانه ایجاد نمی‌شود این انطباق توسط مثانه انجام می‌شود. فاکتورهایی که در میزان تطابق مثانه دخالت دارند. ویژگی الاستیک و گذرا در بافتهای دیواره مثانه. توانایی ذاتی عضله صاف مثانه در حفظ کشش ثابت در یک محدوده وسیع از فشار. رفلکسهای عصبی که کشش عضله دتروسر را در هنگام پرشدن مثانه کنترل می‌کنند.مرحله تخلیه ادرار در جریان مرحله تخلیه باید فعالیت معکوس با فعالیتهایی که در جریان مرحله ذخیره دیده شد رخ هد. تخلیه ادرار چهار مرحله دارد.شل شدن مجرا قبل از انقباض عضله دتروسر صورت می‌گیرد. شل شدن عضلات همزمان با عظلات کف لگن روی می‌دهد. قیفی شکل شدن گردن مثانه برای تسهیل جریان ادرار به پیشابرا پروگزیمال صورت می‌گیرد. انقباض عضله دتروسر برای بیرون راندن پرقدرت ادرار اتفاق می‌افتد.ادرار ادرار مایعی است که ۹۵ درصد آن را آب تشکیل می‌دهد و ۵ درصد باقی‌مانده را مواد محلول و ماده‌ای به نام اوره که حاوی نیتروژن است تشکیل می‌دهد. ادرار توسط کلیه‌ها تولید می‌شود و حجم ادرار تولیدشده توسط هورمون‌ها تنظیم می‌شود اگر خون بیش از اندازه غلیظ شود غدهٔ هیپوفیز (تولیدکننده هورمون‌های کاهش ادرار(با نماد اختصاری ADH))این عمل باعث کم شدن حجم ادرار می‌شود و در دفع آب صرفه جویی می‌شود اگر خون رقیق باشد میزان تولید (ADH) کاهش و میزان تولید ادرار افزایش می‌یابد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد