با دیگران برخورد ملایم داشته باشید


با دیگران برخورد ملایم داشته باشید

با دیگران برخورد ملایم داشته باشید

 به دشواری می توان تصور کرد که در کارتان رویارویی و برخورد نداشته باشید. ما در دنیایی زندگی میکنیم که تضاد منافع در آن زیاد است. هرکس میل آرزو و توجیهی دارد. انتظارات و استانداردهای اشخاص با هم متفاوت اند. ممکن است کاری درنظر کسی بسیار خوب و با کیفیت باشد اما همین کار را دیگری بد ارزیابی کند. در این مواقع رویارویی و برخورد گریزناپذیر می شود.گاه برای رسیدن به هدف مطلوب باید با دیگران رو به رو شوید.لزوماً نباید به شکل جنگ و مشاجره درآید. نباید تولید خشم کند، نباید استرس و نومید برانگیزد. به جای آن می توان با اشخاص برخورد ملایم داشت. به نظر می رسد اشخاص به وقت رویارویی بیش از اندازه پرخاشگر می شوند، و این چنین انسانیت و تواضع خود را از دست می دهند.  یا در برخوردهایشان از روش های خشونت آمیز استفاده می کنند. اگر بیش از اندازه پرخاشگرید، درنظر دیگران جنگ طلب به نظر می رسید و بنابراین طرف مقابل شما رفتار تدافعی به خود می گیرد و شما را دشمن خود خطاب می کند.وقتی اشخاص نقش تدافعی می گیرند، خوب به حرف هایتان گوشنمی دهند، نظرشان را عوض  میکنند، سماجت میکنند. به ندرت نظرشان را تغییر می دهند و قبول نمی کنند که در بروز مسئله نقش داشته اند. اگر با دیگران برخورد خصمانه بکنید، به احتمال زیاد ممکن است به دیوار سنگی بخورید. راه برخورد درست این است که درضمن محکم بودن، ملایم باشید و حیطهٔ ادب را رعایت کنید. باید رفتار محترمانه ای را نشان دهید.  هنگام برخورد، فرض را بر این بگذارید که راه حلی وجود دارد و شما می توانید مسائل و مشکلات را از میان بردارید. به جای سرزنش کردن و تقصیر دیگران انداختن، به جنبه های مثبت و معصومیت طرف مقابل خود توجه کنید. به جای به کاربردن عباراتی که می دانید پاسخ تدافعی به دنبال دارد، به جای اینکه مثلاً بگویید «تو اشتباه بزرگی کردهای و باید در این خصوصی با هم صحبت کنیم»، تواضع بیشتری از خود بروز دهید.  مثلاً بگویید «از موضوعی سر در نمی آورم. ممکن است در این زمینه با هم حرف بزنیم؟» اما، مهم تر از کلماتی که به کار می برید، احساس شماست. وقتی عصبانی هستید، سعی کنید با کسی رویارویی نکنید. کمی صبر کنید تا در شرایط عادی قرار بگیرید، کمی صبر کنید تا روحیه بهتری پیدا کنید. به خاطر داشته باشید که اغلب اشخاص منطقی، محترم حاضرند با آرامش به صحبت های شما گوش دهند. بسیاری از اشخاص حاضرند با شما صحبت صادقانه داشته باشند.  وقتی آرام و متین با دیگران صحبت می کنید، آنها بهتر به صحبت های شما گوش می دهند. به این ترتیب، نه تنها به نتایج بهتری می رسید، بلکه دچار استرس زدگی نمی شوید. سعی کنید آرامش خود را حفظ کنید. امیدوارم این بار که به هر دلیل با کسی برخورد می کنید، از لحن ملایمی استفاده کنید. اگر دوست ندارید زندگی تان میدان جنگ باشد، این نقطه ای عالی برای شروع است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد