با رازیانه (Foeniculum vulgare)اشتها خود را افزایش دهید……


با رازیانه (Foeniculum vulgare)اشتها خود را افزایش دهید……

با رازیانه (Foeniculum vulgare)اشتها خود را افزایش دهید......

رازیانه (Foeniculum vulgare)

اسامی عمومی دیگر: شمار، راریانج، شمره، بادیان سبز، کمون حلو، کمون عریض، بسباس. نامهای علمی دیگر: فونیکولوم افیسینالیس (.Foeniculum officinalis L). نام خانواده: خانوادهٔ جعفری (Umbellifera)888 نوع گیاه: بوته. قسمت مورد استفاده: میوه، ریشه، روغن فرارمواد متشکله موثر: روغن فرار، پکتین، تری گونلین، کولین، دتیلینها، املاح معدنی، ویتامینهای A,B,C اسید انیسیک. خواص درمانی: رازیانه را به عنوان بادشکن، شیرافزا، مدر، قاعده آور، خلط آور، اشتهاآور، ضدالتهاب و ضدمیکروب به کار میبرند. موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: در طب گذشته میوهٔ رازیانه را به عنوان نیرو دهنده، مقوی معده، اشتهاآور، آرام کننده، قاعده آور، زیاد کنندهٔ ترشحات شیر، بادشکن و مدر توصیه نموده اند.مقدار و دستور مصرف: مقدار ۰/۹-۰/۳ گرم روزی سه مرتبه به صورت دم کرده در یک فنجان.عوارض جانبی سمیت: ندارد.موارد عدم استعمال: ندارد.13121

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد