با ساختمان دندان بیشتر اشنا شوید ….؟؟


با ساختمان دندان بیشتر اشنا شوید ….؟؟

 با ساختمان دندان بیشتر اشنا شوید ....؟؟

  ۱- عاج (Dentin) قسمت اعظم ضخامت دندان و بدون عروق است.۲- مینا (Enamel) سخت ترین ماده بدن، عاج تاجی را از خارج میپوشاند و فاقد قابلیت ترمیم است. ۳- سیمان (Cement) عاج ریشه ای را میپوشاند. ۴- ضریع حفره دندان (Periodental ligament) 5- حفره مغز دندانی (Pulp Calvity) در وسط عاج قرار دارد و در انتهای ریشه ای آن اپیکال فورامان وجود دارد که از آن عروق و اعصاب وارد مغز دندان می شوند. ۶- مغز دندان (Pulp) شامل بافت همبند، عروق، اعصاب، لنف و ادنتوبلاست (سلول های عاج ساز) است. الف - دهلیز (Vestibule) حدود: جلو لب ها- عقب: قوس لثه ای، دندانی - خارج:گونه ها - بالا و پایین: مخاطی که از سطح داخلی لب ها به لثه ها منعطف میشود. ب - حفره حقیقی: حدود: جلو: قوس های لثه ای، دندانی - عقب: تنگه دهانی، حلقی - بالا: سقف دهان - پایین : کف دهان شامل زبان و غده زیرزبانی

لب ها

۲ تا چین پوستی - عضلانی - مخاطی که از سطح به عمق از ۳ لایه ساخته شده: ۱- پوست، فرورفتگی پوست لب فوقانی Philtrum نام دارد. ۲- عضله OrbiculariSOriS ۳- مخاط (حاوی چین مخاطی یا فرونولوم یا بند لب).

اعصاب لب ها

۱ - حرکتی: از شاخه های بوکال عصب فاسیال ۲- حس لب تحتانی: شاخه منتال از عصب اینفریور آلوئولار ۳ - حس لب فوقانی: شاخه های صورتی (قسمت چهارم) عصب ماگزیلاری عروق لب ها: شاخه های لبی تحتانی و لب فوقانی از شریان فاسیال

گونه

از سطح به عمق ۳ طبقه دارد. ۱- سطحی؛ بعد از پوست عضلات مثل زایگوماتیک ماژور و مینور و ۲- عمقی: عضله بوکسیناتور که مهمترین عضله گونه است. ۳ - مخاط گونه.

اعصاب گونه

۱- حرکتی: شاخه بوکال عصب فاسیالی ۲- حسی:a.. ہوکال نان قدامی مندیبولار b زایگوماتیکو فاسیال ماگزیلاری C، شاخه های صورتی عصب ماگزیلاری عروق گونه: شاخه بوکال از شریان ماگزیلاری

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد