با ساختمان مری در بدن آشنا شوید


با ساختمان مری در بدن آشنا شوید

 با ساختمان مری در بدن آشنا شوید

  لوله عضلانی به طول ۲۵cm که از قسمت تحتانی حلق درست در مقابل C6 در خلفا و کنار تحتانی غضروف کرایکوئید در جلو شروع میشود. در جلوی مهره ها به سمت پایین میآید از سوراخ ازوفاژی دیافراگم هم میگذرد و به معده منتهی می شود. ساختمان مری از خارج به داخل: لایه فیبروزی، لایه عضلانی، لایه زیرمخاط، لایه مخاطی، مری سه قسمت دارد: گردنی، سینه ای، شکمی بخشی گردنی حدود ۵Cm است و از C6 تا T2کشیده شده است. مجاورات مری گردنی: جلو-> نایی و عصب راجعه حنجره ای عقب – عضلات پری ورتبرال طرفین --> سطح داخلی لوب غدهتیروئید و شریان کاروتید مشترکعصب . آن همان راجعه حنجره ای است شریان آن شاخه هایی از شریان تیروئیدی تحتانی است.مِری یا سُرخ‌نای (به انگلیسی oesophagus) عضوی در بدن مهره‌داران است که به صورت لوله‌ای عضلانی کار رساندن غذا از حلق به معده را به عهده دارد. این لوله ۲۵ سانتی متر طول دارد و بیش ترین قسمت آن در قفسه سینه قرار دارد. این مجرا از انتهای تحتانی حلق در محازات مهره ششم گردنی آغاز و در محازات مهره دهم سینه‌ای وارد فضای شکمی می شود. مری در قسمت جلو با سطح پشتی لوب چپ کبد و در عقب با دیافراگم مجاورت دارد.مری حلق را به معده متصل می‌کند این اتصال از راه سوراخی که توسط این لوله در دیافراگم ایجاد شده برقرار می‌شود و غذا از این طریق از حلق به معده راه می‌یابد. انتقال غذا از راه مری با کمک انقباضات موج‌مانندی که انقباضات کرم‌وار نامیده می‌شود، انجام می‌شود.در انتهای زیرین مری ماهیچه‌ای صاف و حلقوی وجود دارد که از دیدگاه فیزیولوژیکی مانند یک دریچه عمل می‌کند. هنگامی که این ماهیچه در حالت استراحت قرار دارد غذا از مری به معده انتقال می‌یابد اما در حالت انقباض از ورود مواد درون معده به مری جلوگیری می‌کند.در انسان یک سوم فوقانی مری از جنس عضلات مخطط و بخش تحتانی آن از جنس عضلات صاف است.بیماری‌های مری بیماری‌های مختلفی مانند دیسفاژی، آشالازی، اسپاسم منتشر مری، بلع دردناک، اسکلروز، ریفلاکس، ازوفاژیت و سرطان می‌توانند مری را درگیر سازند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد