با شلغم(Brassica napus)سرماخوردگی را درمان کنید…


با شلغم(Brassica napus)سرماخوردگی را درمان کنید…

با شلغم(Brassica napus)سرماخوردگی را درمان کنید...

شلغم(Brassica napus)gfy8o

اسامی عمومی دیگر: شلجم، سلجم، لفت، شلغم.نامهای علمی دیگر:(.Brassica napus L) نام خانواده: خانوادهٔ شب بو (Cruciferae)نوع گیاه: بوتهقسمت مورد استفاده: غدهٔ شلغم (ریشه)، برگ و دانه .hgbvkiuمواد متشکله موثر: ویتامینها، املاح (آهن)، روغن فرار، راپین، گلوکز، پنولات.خواص داروئی: شلغم را به عنوان پائین آورندهٔ قند خون، ضدعفونی کننده، ضدقارچ، ضدباکتری، پیشگیری سرطان، مادر ور در استعمال خارجی جهت التیام زخمها، دردهای مفصلی، نقرس و سرماخوردگی به کار می برند.موارد استعمال در پزشکی سنتی ایران: پزشکان گذشته شلغم را به عنوان پائین آورندهٔ قند خون، ضدسرفه، نرم کنندهٔ سینه، پیشگیری از قولنجهای کبدی و کلیوی، مدر، ملین، تقویت قوهٔ باه، دفع سنگ کلیه و مثانه،مقوی دید چشم و اشتهاآور توصیه نموده اند. مقدار و دستور مصرف: غده شلغم پخته به مقدار ۲۰۰-۱۰۰ گرم. اب شلغم به مقدار ۱۰۰-۵۰ گرم.عوارض جانبی و سمیت: نداردikm0موارد عدم استعمال: ندارد.   

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد