با عصبانیت کودکان و  بزرگترها چکار کنیم ….؟؟


  با عصبانیت کودکان و  بزرگترها چکار کنیم ….؟؟

  با عصبانیت کودکان و  بزرگترها چکار کنیم ....؟؟

 عصبانیت بچه ها یا از گرمی است که در این صورت پرتحرک و بی اشتها هستند. درمان: ۱) خوردن سردی ها مثل: شربت آبلیمو، شربت زرشک، ماست۲) خوردن سرکنگبین3)حجامت عامیا عصبانیت آنها از سردی است؛ یعنی: ضعیف هستند، زیاد گریه میکنند و زیاد بهانه می گیرند؛ درمان این ها: ۱) خوراک گرمی و تقویتی ها مثل: شربت عسل + زنجبیل و مغز دانه ها. ۲) در بزرگترها، اگر صفراوی باشند: سرکنگبین، ماست، حجامت و ریختن آب سرد به سر و خوردن سردی ها درمانگر است. ۳) اگر بلغمی یا سوداوی باشند خوراک گرمی و تقویتی ها درمانگر است.

عوارض عصبانیت

عصبانیت سرکوب شده می تواند تاثیرات درونی بر ما داشته باشد، مثلا موجب بالارفتن فشار خون، تنیدگی و افسردگی و یا رفتارهای بیمارگونه مثل پرخاشگری غیر فعال. بدبینی دائم خصمانه شکل دیگری از رفتار بیمارگونه است که عصبانیت آن را ایجاد می کند.همچنین خودخوری، دچار بیماری های مختلف جسمی شدن از عوارض عصبانیت است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد