با عوامل ضدباکتری های عفونت زا آشنا شوید!


با عوامل ضدباکتری های عفونت زا آشنا شوید!

با عوامل ضدباکتری های عفونت زا آشنا شوید!

 عوامل ضدباکتری های عفونت زا

چطور از مواد غذای می توان به عنوان ضدباکتری و آنتی بیوتیک برای مهار کردن و از بین بردن باکتریهای بیماری زا استفاده نمود. معروف است که برای اولین بار پنیسیلین از نوعی قارچ روی نان های فاسد شده به دست آمده است که ظاهراً شاید شایعه افسانهای باشد ولی به هرحال پنیسیلین تجارتی که امروز در دسترس است از نژاد قارچی که روی طالبی فاسد شده روئیده نسخه برداری شدهاست.پنی سیلین از نظر علمی قارچ است و یا به عبارت روشنتر نوعی کپک قارچی است از قارچ های کیسه  که به صورت کپک سبز یا کپک آبی روی میوههای فاسد و روی نان کیک یازده و غیره دیده می شود. نام علمی چند گونه از این کپک ها که منبع تولید پنیسیلین هستند عبارتند از پنیسیلین نو تاتوم و پنیسیلین کریزوژنوم ". و گونه های دیگری از این کپایها نیز هستند که در پنیر سازی کاربرد دارند مانند پنیسیلین کاممبرتی " و پنیسیلین روکفورتی". پنیسیلین از نظر شیمیائی طبق مطالعاتی که در سال ۱۹۴۳ توسط دانشمندان به عمل آمده مرکب از املاح کلسیم و سدیم و یا اسید آلی است که در آزمایشگاه می توان آنرا از طریق ترکیبی به دست آورد. پس از موفقیت در تهیه پنیسیلین مصنوعی، دانشمندان در صدد برآمدند که برای تهیه مواد ضدباکتری از منابع طبیعی گیاهی استفاده شود. مهمترین کاندید برای این منبع گیاهی سیر بود، زیرا در تاریخ تحولات درمانهای گیاهی دیده میشود که لوئی پاستور در سال ۱۸۵۸ میلادی، ضد باکتری بودن سیر را تجربه کرده و در یادداشتهای خود اورده است. و در سال ۱۹۴۴ دانشمند دیگری به نام چستر کاوالی تویای مادهٔ ضدمیکروبی قوی از سیر جداکرد. این ماده به نام آلیسین همان مادهٔ منشأ بوی تند سیر است ولی مادهٔ آلیسین خیلی ناپایدار و از نظر مدت حفظ تأثیر آنقدر کوتاه است که مشکل بتوان آنرا بصورت دارو در آورده و مصرف نمود و تنها راه استفاده خوردن آن بصورت طبیعی است. سیر در عین حال ضدباکتری و ضدویروس و ضد انگل است و یکی از قوی ترین مواد ضد میکروب است و طیف تأثیر آن بسیار وسیع است. آزمایش های علمی نشان می دهد که سیر حداقل برای کشتن و از پادر آوردن ۷۲ نوع باکتری عفونتزا از جملهعامل بیماریهای اسهال - اسهال خونی -سال- بوتولیسم و انسفالیت " و غیره مؤثر است.پیاز نیز یک ماده خوراکی طبیعی ضد عفونت و ضدباکتری استثنائی و قوی است، به طوری که در جنگ جهانی دوم برای درمان عفونت زخم های سربازان روسی مصرف گستردهای داشته است. از عسل و شراب نیز در روزگاران کهن یونانی ها و رومیها به عنوان مادهٔ ضدعفونی در جنگها استفاده می کردند و ترکیبات ضدمیکروب موجود در مواد غذائی با مکانیسمهای مختلفی از طریق مهار کردن روند تشکیل پروتئین و فولیک اسید "" و آنزیم ترانس پپتیداز اثر کرده و مانع تأثیر باکتریهای بیماریزا می شوند. ترانس پپتیداز آنزیمی است که به انتقال یا Peptide از یا ترکیب به ترکیب دیگر کمک می کند و پپتیدها ترکیباتی با وزن مولکول خیلی کم هستند که در اثر هیدرولیز آنها دو یا بیشتر اسیدآمینه تولید می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد