با غازه و وظیفه آن آشنا شوید..!!


با غازه و وظیفه آن آشنا شوید..!!

با غازه و وظیفه آن آشنا شوید..!!

غازه

داروهایی که برای تمیز کردن صورت به کار می برند غازه نامند. مهمترین آنها عبارتند از: آرد علاس، آرد نخود، آرد باقلا، آرد برنج، آرد گرسنه یا کاودانه هر کدام را به تنهایی یاچندتای آنها را توام کرده نرم کوبیده در شیر ریخته لکه های صورت را با آن ماساژ دهند. (روزیچتدین مرتبه) کسانی که مایلند  صورت زیبای خود را (بعد از سیرت  زیبا)حفظ کنند به نکاتزیر توجه نمایند. از خوردن زنیان زیاد نوشیدنی های ناگوار گل خواری  چیز های مشابه آن  غذاهای چرب و سرخ شده خوداری نمایند.نسخه ساده برای لک صورت: چکیده خنک ساده ترین داروی لک زدای صورت است یا ۱۰ گرم ریوند چینی را نرم کوبیده در یک استکان سرکه حل کرده مرتباً با آن صورت را ماساژ دهند (چکیده خنک بیشتر در حوالی شیراز است). نسخه خیلی مؤثر برای لک صورت: تخم ترب ۵ گرم، تخم شلغم ۵گرم، تخم نیلوفر ۵ گرم، تخم شبدر و سیاه دانه از هر کدام ۱۰ گرم، تخم خیار و خربزه از هر کدام ۱۰ گرم، اشیان ۱۰گرم، کف دریا ۵ گرم، نشاسته ۱۰ گرم همه را نرم کوبیده یک قاشق مرباخوری در نصف استکان شیر حل کرده بمالند. همچنان که مکرر متذکر شده است برای شفاف شدن صورت و پوست بدن لازم است، بدن را از جرم های اضافی و خلط های بیماری زا پاک و تصفیه نمود تا از این ره گذر خون صاف و روشن و رقیق و طبیعی شده، چهره پاک و شفاف شود. برای این کار می توان از داروهای زیر استفاده کرد: شربت افتیمون، ایارج فیقرا، ماء الجبن، شربت آلو و تمرهندی، شربت انار و عناب . بعد از به کار بردن داروهای فوق و تصفیه شده خون و پاکسازی بدن از خلط غالب، دستورات زیر مفیداست:نسخه: ریشه نی ۱۰ گرم تخم شاهی ۱۰ گرم تخم ترب ۱۰ گرم کند ش ۵ گرمهمه را نرم کوبیده در یک استکان سرکه حل کرده بمالند، این دستور برای صورت های چرب مفیدتر است. اگر صورت خشک باشد باید داروهای فوق را در شیر حل کرده بمالند.نسخه:شیره بارتنگ ۱ استکان شیره تخم ترشک، ۱ استکان شيره گل سرخ ۱ استکان از این مقدار می توان بنابراحتیاج انتخاب کرده با پوست تخم مرغ کوبیده داخل کرده بمالند.۱۰گرم تخم ترب را نرم کوبیده در یک استکان شیر حل کرده مرتباً به صورت بمالند. سپس با آب سبوس بشویند.مغز بادام تلخ ۲۰ گرم در آب انجیر حل کرده به صورت به مالند و یا خارشتر را سوزانده و خاکستر آن را در عسل ریخته یا سیاه دانه را نرم کوبیده با صابون حل کرده یا صبر زرد را در سرکه ریخته بمالند. یا آنزروت دو برابر، کتیرا یک برابر هر دو را نرم کوبیده در شیر بز حل کرده بمالند. یا برگ توت ساییده را با عسل یا بهمن سرخ و سفید ساییده را با نمک و عسل یا تخم کتان بو داده را به نسبت مساوی ساییده با آب انجیر بمالند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد