با ماساژ لگن عضلاتی نرم و انعطاف پذیر داشته باشید ….


با ماساژ لگن عضلاتی نرم و انعطاف پذیر داشته باشید ….

با ماساژ لگن عضلاتی نرم و انعطاف پذیر داشته باشید ....

ویژگی لگن 

  لگن پل بین پاها و تنه است و به حرکت هماهنگ بدن کمک میکند. اگر ما در این ناحیه دچار خشکی و سفتی عضلات باشیم. این مشکل مستقیماً روی حرکت و هم چنین انعطاف پذیری کل بدن اثر خواهد داشت . اگر میخواهید عضلات لگن شما همواره نرم و انعطاف پذیر باقی بمانند بهترین کار این است کهبه ماساژ عضلات این ناحیه بپردازید، شاید با برطرف شدن تنش و انقباض این ناحیه بهتر و روشن تر فکر کنید. 

ماساژ لگن 

 دست خود را روی عضلات لگن قرار دهید و به آرامی باسن را از یک سو به سمت دیگر حرکت دهید. سپس با عضلات باسن دایره در هوا رسم کنید.  دست خود را به شکل یک مشت نیمه بسته بگیرید و با هر دو مشت شروع به کوبیدن ضربات ملایم به باسن و عضلات سرین نمایید. ضربات را خیلی محکم نزنید. اندازه این ضربات باید فقط به حدی باشد که جریان خون این ناحیه را افزایش دهد. در آخر ماساژ به دنبال ماهیچه  بگردید که هنوز سفت و منقبض باقی مانده اند. گودی یکی از دستها را روی عضلات باسن قرار دهید و این ناحیه را به شکل حرکات دوار و کوچک ماساژ دهید. نواحی بالا و کناری را نیز فراموش نکنید و فقط به قسمت میانی نپردازید. در پایان کار عضلات باسن و سرین را با کمک دست بلرزانید. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد