با منابع فلور آشنا شوید….


با منابع فلور آشنا شوید….

با منابع فلور آشنا شوید....

 

فلور

مقدار جزیی از این ماده برای زندگی سالم لازم است.این ماده شیمیایی در سخت کردن استخوانها به کار میر ود. تاروپودی که برای ساختن استخوان لازم است و به وسیله فلور فعال می شود.عوارض پیری که دامن گیراستخوانها می شود، بیشتر از نوع پوکی استخوانی است. که این بیماری در نقاطی که فلورکمتری وجود دارد. بیشتر دیده می شود.ارتریواسکلروز که بیشتر در مردان دیده می شودودرزنان کمتر است.درزمان کمبود فلور بیشتر مشاهده میشود.فلور در محل دردهای استخوانی تا ٪۱۰ بیشترازجاهای دیگر جمع می شود. مصرف فلور، خروج کلسیم راازراه ادرار کم می کند. فقدان آن باعث کرم خوردگی بیشتری از دنداز

منابع فلور

فلور بیشتر از راه خوردن چای، ماهی محصولات دریایی، آب جو(ماء الشعیر) اسفناج، جعفری و هویج به بدن می رسد. زیادی فلور عوارض شدیدی را به وجود می اورد. 

ویژگیها

فلوئور خالص (گاز) زردرنگ و فرسایشگری است که عامل اکسید کننده‌ای قوی می‌باشد. این گاز از تمامی عناصر الکترونگاتیوتر (الکترون دوست) و واکنش پذیرتر است و با بیشتر عناصر دیگر از جمله گازهای بی اثر، زنون و رادون تولید ترکیب ایجاد می‌کند. فلوئور حتی در تاریکی و شرایط سرد با هیدروژن بصورت انفجاری واکنش می‌کند. در فوران گاز فلوئور، شیشه، فلزات، آب و مواد دیگر بصورت شعله‌های درخشان می‌سوزند.این گاز همیشه بصورت ترکیب وجود داشته و چنین تمایلی را با سایر عناصر مخصوصاً سیلیسیوم دارد که نه می‌توان آن را در ظروف شیشه‌ای تهیه و نه در آنها نگهداری کرد. فلوئور در محلولهای آبی عموماً به شکل یون فلورید F- دیده می‌شود. حالتهای دیگر آن کمپلکسهای فلوئور، مانند -[FeF۴] یا +H2F هستند. فلورایدها ترکیباتی هستند که در آنها فلوئور با بعضی از بقایای مثبت بار شده، ترکیب می‌شود و اغلب آنها یوندار می‌باشند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد