با نخستین نشانه های سقط جنین آشنا شوید…


با نخستین نشانه های سقط جنین آشنا شوید…

با نخستین نشانه های سقط جنین آشنا شوید...

 سقط جنین عبارت است از تولد قبل از اینکه رشدش به حد کافی رسیده باشد به نحوی که نتواند پس از تولد به رشد خودش ادامه دهد. یک سوم تمام سقط جنین ها تقریباً در سه ماههٔ اول آبستنی صورت می گیرد. نخستین نشانه های سقط جنین پاره شدن محل اتصال جنین به رحم و خونریزی از مجرای زایمان و درد زیر شکم می باشد. خونریزی ممکن است به صورت لکه باشد یا خون فراوان همراه با لخته خون از مهبلی خارج شود. جلوگیری و درمان گیاهی سقط جنین برای جلوگیری از سقط جنین از غذاهایی که دارای ویتامین ای امی باشند استفاده کنید. چوب از گیل: در مورد چوب درخت ازگیل مطالب بسیاری گفته اند و معروفترین آن را اخیراً یک پزشک سرشناس اروپایی بنام دکتر لیکلرک معتقد است اگر زنان باردار گردنبندی از چوب ازگیل به گردن بیندازند، از سقط جنین آنها جلوگیری می شود و در این مورد آمار زیادی ارائه کرده است. موارد پرهیز: به هر حال برای پیشگیری از سقط جنین باید از جست و خیز کردن، دویدن، فریاد کشیدن، سنگین کردن معده و برداشتن بار سنگین پرهیز کرد. از خشم و غضسب دوری کنید و از خوردن آنچه که باعث باز شدن حیض می شود، بپرهیزید. غذای کامل و مقوی میل کنید تا جنین بتواند نیرومند و سالم بماند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد