با هلیله کابلی از پوسیدگی دندان جلوگیری کنید …


با هلیله کابلی از پوسیدگی دندان جلوگیری کنید …

با هليله کابلی از پوسیدگی دندان جلوگیری کنید ...

 

هليله کابلی چیست ؟

میوه درختی است از خانواده Combrataceae، جنس Terminalia، درخت ترمینالیه است بزرگ به ارتفاع حدود ۲۵ - ۲۰ متر. برگ آن متناوب، بیضی کشیده یا بعضی از آنها دایره ای با قاعده قلبی به ابعاد ۷× ۵ سانتی متر می باشد. گل ان نر و ماده به رنگ زرد یا سفید کثیف بابوی نامطبوع است. میوه  آن تخم مرغی شکل به رنگ زرد مایل به خاکستری یا زرد مایل به سرخی و تازه  آن به اندازه حدود یک زردآلوی بزرگ است که بهترین آن زرد مایل به سرخ، رسیده، کمریشه و پرگوشت با هسته  کوچک می باشد. این درخت بومی هند است.در مناطق دیگر از جمله در هندوچین، برمه و تایلند کاشته می شود و چون در ایران از طریق افغانستان به خراسان میآورند، مردم تصور می کنند که هلیله کابلی  در افغانستان می روید؛ به همین دلیل آن را هلیله  کابلی مینامند

نام دیگر هليله کابلی

هلیله - اهلیج - هلج - هروهر.

طبیعت هليله کابلی

معتدل است و بعضی آن را سرد و خشک میدانند.

ترکیبات هليله کابلی

ماده ای با طبیعت مشابه آنتراکینون - ماده عاملی به نام کبولینیک اسید-کبولیک اسیدالاجیک اسید - گالیک اسید - تانیک اسید - رزین - تانن - چربی

درمان با هليله کابلی

آب کرده  آن را بخورید. مدر بول است، مسهل صفرا، سودا، بلغم و کلیه اخلاط و مواد زاید بدن است، از بین برنده حالت سردرد و فراموشی میباشد، برطرف کننده کلیه  سرگیجه صفراوی است، تقویت کننده  معده و حافظه و کلیه حواس بدن میباشد، از سفید شدن مو جلوگیری می کند، تونیک، ملین و در عین حالی قابض است، بادشکن، مفتح و بازکننده  انسداد عروق می باشد، نرم کننده سینه است، ترشح بزاق دهان را افزایش میدهد، برای قطع اسهال ساده و اسهال خونی و بندآوردن خونریزی مصرف میشود.مقداری از آن را نیم کوب کرده بجوشانید و آب صاف کرده آن را تنقیه کنید و مقداری از پودر آن را همبا سه برابر وزن آن با عسل یا شکر نی آمیخته و هر روز به اندازه  یک گردو بخورید، مالیخولیا، صرع و القوهکه از غلبه  بلغم باشد را درمان میکند.آن را با بسفایج واسطو خدوس هندی طبخ کرده و آب آن را صاف کنید و بنوشید یا مجموع آن سه قلمرا نرم بسایید و با سه برابر وزن آنها عسل مخلوط کنید و هر روز به قدر یک گردو از آن را بخورید. مالیخولیا، صرع و لقوه که از غلبه سودا باشد را درمان میکند.اگر به صورت قرقره از آن استفاده شود، التهاب های عمومی مخاط دهان را بهبود میبخشد.مالیدن گرد آن به لثه و دندان در مورد پوسیدگی دندان، جلوگیری از خونریزی لثه و تقویت آن مؤثر است.ضماد گرد آن روی زخم کهنه و مزمن التیام بخش و درمان کننده است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد