با وجود بیماری سرطان شانس شکست بیماری چقدر است ؟؟


با وجود بیماری سرطان شانس شکست بیماری چقدر است ؟؟

با وجود بیماری سرطان شانس شکست بیماری چقدر است ؟؟

  شانس شما برای مقابله و غلبه بر سرطان در دنیای امروز بسیار زیاد است، به خصوص اگر بیماری زود تشخیص داده شود. روش های نوین شناسایی سرطان به کاهش میزان مرگ ومیر ناشی از آن منجر شده است. در بیشتر موارد و برخلاف سابق، سرطان یک مرگ حتمی نیست. اگر سرطان زود تشخیص داده شود، نجات از آن و کیفیت زندگی بعد از درمان با روش های معمول پزشکی و روش های طبیعی بسیار بهتر می شود. اگر سرطان در مراحل آخر و بعد از گسترش آن از طریق جریان خون و لنف تشخیص داده شود، شکست آن مشکل خواهد بود، ولی غیرممکن هم نیست. معجزه هر روز رخ میدهد؛ افراد بسیاری را می شناسم، از جمله خودم، که حتی بعد از گسترش سرطان به نواحی مختلف بدن بر آن غلبه کرده اند. به خاطر داشته باشید، خدا و جهان اغلب شانسی دوم، و گاهی سوم و چهارم، برای تصحیح خطاهای جسم و ذهن به شما میدهند. سرطان را به عنوان پیامی از طرف خداوند برای ترمیم الگوی ظریف سلامت جسم و روح از طریق عشق، پرورش، شناخت و پذیرش، و نیز راهی برای به تعادل درآوردن جنبه های نامتعادل زندگی تصور کنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد