با چند روش بی حوصلگی را از خود دور کنیم..!


با چند روش بی حوصلگی را از خود دور کنیم..!

با چند روش بی حوصلگی را از خود دور کنیم..!

بی حوصلگی

بارها اتفاق افتاده است که صبح ها که از خواب بیدار می شوید خیلی خسته و سست هستید و مثل آن است که شب را تا صبح بیدار بوده اید و نخوابیده اید و هرچه استراحت می کنید احساس کسالت بیشتری دارید. همه چیز برایتان یکنواخت شده و مضطرب می باشید. صحبت کردن با دیگران برایتان مشکل است و احساس حقارت و کوچکی نسبت به دیگران می کنید. اینها همه نشانه هایی از بیماری پسیکاستنی است. پسیکاستنی از دو کلمه «پسینه و آستنی» که معنای فارسی آن ضعف روانی است تشکیل شده است.علت اصلی این بیماری زمینه روانی دارد و عوامل دیگری از جمله جدایی، مسائل عاطفی و ورشکستگی. بی خوابی های مکرر و بیماری های عفونی در تشدید کردن آن مؤثر می باشد.بیماری بی حوصلگی اغلب در سنین جوانی بروز می کند و اصولا در جنس مؤنث بیشتر از جنس مذکر است. این گونه افراد باید از بی خوابی پرهیز کنند و ساعات خواب خود را تنظیم نمایند. ورزش و پیاده روی کنند تا از حالت سستی و بیحالی رهایی یابند. خوردن چند دانه سیب در روز بسیار مفید است. دوش آب سرد برای تقویت قوای عصبی تأثیر خواهد داشت و از غذاهای نیرو بخش و مقوی استفاده کنند.همچنین این دسته از افراد باید از تلقین به این مسئله (بی حوصلگی) نسبت به خودشان جداً خودداری کنند زیرا با تکرار هر روزه آن مطمئن باشند بی حوصله تر از قبل می گردند و سعی کنند که در اجتماعات حضور پیدا کنند و وقتشان را با دوستان یا کسانی که دوست دارند با آنها رابطه داشته باشند بگذارنند

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد