با کک چگونه مقابله کنیم…؟؟


با کک چگونه مقابله کنیم…؟؟

با کک چگونه مقابله کنیم...؟؟

  حشره ای است بدون بال که از خون تغذیه می کند. گونه های مختلفی از کک وجود دارد که به دلیل میزبان یا ناقل بودن آنها برای بعضی از بیماریها از اهمیت خاصی برخوردارند. نوع انسانی این حشره، بصورت انگلی روی پوست زندگی میکند. این حشره می تواند میزبان یا ناقل کرمهای نواری باشد. گزش این حشره می تواند علاوه بر علائم حساسیت پوستیباعث انتقال بیماری طاعون در مناطق اندمیک این بیماری شود. گزش این حشرات سبب خارش پوستی و بثورات جلدی می شود.رعایت نکات بهداشت محیط، دفن حیوانات مرده و ضدعفونی نمودن مکانهایی که احتمال آلودگی در آنها میرود از اهم اقدامات استکَکها حشرات بدون بال، خونخوار، بسیار ریز و از راسته لوله‌بالان هستند که کمتر از ۴ میلی‌متر طول دارند. کک‌ها حرکتهای جهشی دارند. ککها بیشتر از پستانداران و گاهی ازپرندگان خونخواری می‌کنند. به طور کلی از ۳۰۰۰ گونه کک فقط ۱۲۲ گونه به انسان حمله می‌کنند. مهمترین گونه‌های کک، کک جوندگان، کک انسان، کک گربه ((Ctenocephalides felis) و کک سگ (Ctenocephalides canis) هستند.گزش آنها باعث تحریک، ناراحتی شدید و خونریزی می‌شود. کک ها جوندگان ناقل مهم طاعون خیارکی و تیفوس هستند. کک‌های گربه که کرمهای نواری (ستودها) را منتقل می‌کند، عموماً در آمریکا دیده شده‌اند و در موارد نادر با خود بیماریهایی را حمل می‌کنند. کک‌های سگ عموماً در اروپا یافت می‌شوند و عمومی ترین انگل در سگ‌ها از طریق این موجودات منتقل می‌شود.کک تونگا (کک شنی یا کک انسان) پوست انسان را سوراخ کرده و باعث عفونت می‌شود و همچنین کک تونگا در بدن انسان و حیوان تخمگذاری میکند که به این تخم ها جیگر (jigger) می گویند که اگر از بدن با جراحی کوچک خارج نشوند موجب عفونت خونی و پوستی و یا حتی مرگ میشوند.کک‌هایی که انسان را می‌گزند در بیشتر نقاط جهان یافت می‌شوند. کک‌ها از جمله پارازیتهایی هستند که به اشتباه مردم فکر میکنند که این کک ها از حیوان به انسان منتقل میشود که اینطور نیست و کک حیوان مثل سگ و گربه به روی پوست انسان زنده نمی مانند.کک‌ها می‌توانند به لباس‌ها یا حیوان شما بچسبند. آنها در حیاطها، پرورش گاههای سگ و گربه، جنگلها و پارکهاو یا در مکان‌های دیگری که حیوانات در آنجا زندگی می‌کنند یافت میشوند، چون برای کک ها این ها مکانهایی هستند که می‌توانند میزبان‌های خود را پیدا کرده و تولید مثل کنند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد