با گلابی(Pirus communis)از اسهال جلوگیری کنید…


با گلابی(Pirus communis)از اسهال جلوگیری کنید…

با گلابی(Pirus communis)از اسهال جلوگیری کنید...

گلابی(Pirus communis) 

اسامی عمومی دیگر: شاه میوه، کمثری، امرودvxfvxc نامهای علمی دیگر: پیروس کمونیس(Pirus communis L.) نام خانواده: خانوادهٔ گلسرخ (Rosaceae) نوع گیاه: درخت. قسمت مورد استفاده: میوه، برگ و پوست ساقه. مهمترین مواد موثر داروئی: هیدروکینون گلیکوزیدها. خواص داروئی: میوه گلابی را به عنوان مدر، ملین، مغذی، مقوی قلب و معده و برای مبتلایان به بیماری قندتوصیه نموده اند. پوست آن را به عنوان قابض و برگ آن را به عنوان مدر، آرام کننده و ضدعفونی کننده مجاری ادراری به کار میبرند.dgfsdg موارد استعمال در پزشکی سنتی ایران: اطبای گذشته میوه گلابی را به عنوان ملین، قطع تشنگی و زردآب و پائین آورندهٔ فشار خون، سوزش مثانه و برگ آن را جهت جلوگیری از اسهال و التیام دهندهٔ زخم توصیه نموده اند. مقدار و دستور مصرف: برگ خشک گلابی به مقدار ۱۵-۱۰ گرم جهت اسهال عوارض جانبیو سمیت: ندارد. موارد عدم استعمال: ندارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد