با گیاهان تب بر بیشتر آشنا شوید!!


با گیاهان تب بر بیشتر آشنا شوید!!

 با گیاهان تب بر بیشتر آشنا شوید!!

اشتهاآور و تب بر

 پوست گنه گنه: پنج گرمپوست بید: پنج گرمپوست گنه گنه و پوست بید را در یک لیوان آب جوش که مقدار آن ها ۱۵۰سانتیمتر مکعب است روی آتش ملایمی بگذارید همین که تازه بجوش آمد از روی آتش بردارید و ده دقیقه دم کنید، وقتی سرد شد آن را صاف کنید و بچشید، چون این دوا خیلی تلخ است کمی نبات یا قند به آن اضافه کنید تا تلخی آن را بپوشاند این مقدار دمکرده را دو و یا سه بار پیش از غذا مصرف کنید.

مسهل فلوس پیاده (سبک و کم زحمت)

مغز فلوس:بیست وپنج گرمترنجبین: سی و پنج گرمگل بنفشه: ده گرمگل سرخ:پنج گرمعناب: ده دالهسه پستان: ده دانه عناب و سه پستان را در یک کاسه آب سرد که معادل شصت سانتیمتر مکعب آب است بریزید و ظرف محتوی آن را روی آتش ملایمی بگذارید تا بجوش آید و پنج قیقه در همان حال بجوشد. بعد آن را از روی آتش بردارید، گل سرخ و گل بنفشه را در آن بریزید و ترنجبین را در آن حل کنید و شیره مغز فلوس را در آن داخل کنید (برای کشیدن شیره مغز فلوس باید مغز فلوس را نیم کوب کنید و در کیسه کوچک یا پارچه نازکی آن را بپیچید و با نخی آن را ببندید و سپس آن را چند لحظه در آب جوش فرو برده و درآورید و با کمک  قاشق ان  را به بدنه ظرف فشار دهید تا شیره آن خارج شود و این کار را چندبار تکرار کنید تا مقدار کافی شیره فلوس از آن خارج گردد). این جوشانده را دو قسمت کنید و هر قسمت را به فاصلهٔ سه ساعت با ده م روغن بادام شیرین به بیمار بدهید تا ثقلی معده او برطرف شود.

دوای تنقیه

مغز فلوس :پنج گرمگل پنیرک : پنج گرم گل خطمی: پنج گرمتاجریزی: بیست گرمشکر سرخ: چهل گرمگز علفی: بیست گرممغز فلوس، گل پنیرک، گل خطمی، تاج ریزی را در ظرفی که یک لیتر آب سرد دارد بریزید و ظرف محتوی آن را روی آتش ملایمی بگذارید تا بجوش آید و پنج دقیقه بجوشد، بعد آن را صاف کنید، و شکر سرخ و گز علفی را هم در آن ریخته و حل کنید و مجددا آن را از صافی رد کنید. وقتی حرارت این جوشانده به ۳۷ درجه سانتی گراد رسید که مطابق حرارت طبیعی بدن است آن را با سی گرم روغن بادام شیرین تنقیه نمایید.این دوا برای یبوسیت های مزمن و نقل معده مفید و مؤثر است و همچنین در مورد تب های امراض عفونی مصرف آن مفید می باشد.

دوای تنقیه گل خطمی

گل خطمی: ده گرمگل پنیرک: ده گرمتاج ریزی : ده گرمگز علفی: سی گرمشکر سرخ: پنجاه گرمگل خطمی، و گل پنیرک و تاج ریزی را در ظرفی که محتوی یک لیتر آب سرد است بریزید و آن را روی آتش بگذارید، تا بجوش آید و پنج دقیقه   بجوشد  بعد ظرف  را از روی اتش بردارید  صاف کنید  سپس  گز علفی  و شکر سرخ  را در  ان بریزید  و به کمک قاشقی ان را به هم بزنند تا گز علفی  و شکر سرخ  در ان حل شود  پس از آن صاف کنید  و با بیست گرم روغن شیرین بادام تنقیه نمایید .

تنقیه نرم کننده روده ها

اگر مبتلا به به خشکی مزاج   شده اید این نسخه را تهیه و مصرف کنید تا روده ها  پاک و نرم شوند و کار طبیعی خود را شروع کنند :گل خطمی  : ۲۵ گرم معادل ۵ مثقالگل پنیرک :۲۵ گرم معادل  ۵مثقالطرز تهیه و استعمال :  گا خطمی  و گل پنیرک  را در ظرفی  که دارای  یک لیتر  اب است  بریزید  و ظرف محتوی  ان را روی اتش بگذارید  و ظرف محتوی آن را روی اتش بگذارید تا به جوش اید همین که جوش امد  ان را از روی اتش بردارید  آن را ده دقیقه  دم کنید  ،بعد ان را صاف کنید  و به عناون تنقیه  مصرف نمایید  این دم کرده  روده ها را پک می کند  و به تخلیه مدفوع  کمک می کند

دوای قبض کننده 

ریشه انجبار  : ۲۵ گرم معادل ۵ مثقالپوست انار : ۲۵ گرم معادل ۵ مثقالطرز تهیه  و مصرف آن :  ریشه  انجبار  و پوست  انار ریز ریز  کنید  و در ظرفی  که محتوی  یک لیتر اب است بریزید وظرف  محتوی  ان را روی اتش بگذارید  تا به جوش اید  و پنج دقیقه  بجوشد بعد آن را    از روی اتش بردارید و پانزده دقیقه  به حال   خود بگذارید  تا دم بکشد  بعد ان را صاف کنید . این جوشانده  برای شست و شوی  لثه  دندانهایی  که خونریزی دارد مفید  است برای  جلوگیری از  اسهال تنقیه  می کنند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد