با گیاهان تقویت کننده وشستشو دهنده چشم آشنا شوید!!


با گیاهان تقویت کننده وشستشو دهنده چشم آشنا شوید!!

با گیاهان تقویت کننده وشستشو دهنده چشم آشنا شوید!!

تقویت و شستشو چشم

-گل گندم: یک قاشق غذاخوری گل این گیاه را مدت ۵ دقیقه در یک فنجان آب جوش دمکنید پس از سرد شدن پلک چشم را با آن می شویند.حالات شادابی به نگاه میبخشد. (۱۵ گرم در یک لیتر)  گل گندم بهترین مسکن ورم و التهاب چشم است و در تمام حالات تحریک چشم، قرمزی .و گل مژه بکار میرود ۲۸ گرم گل گندم را در نیم لیتر آب بجوشانید هر ۶ ساعت یک استکان بخورید ورم چشم را بر طرف می کند و برای بینایی مفید است  افشره گل گندم را با عسل، سپیدی چشم که ناشی از خوب شدن زخم باشد می زداید.-در مصرف خارجی بابونه داروئی قابل توجه در چشم دردهای ، ورم ملتحمه، ہلفاریت و تمام تحریکات پلکك می باشد.-دانه گیاه حب القلب از تیره گاوزبان LithoSermum offic در مواردی کهذرات کوچک خارجی وارد چشم می شوند و به درون پلک راه مییابد و در نتیجه ایجادتحریک و ناراحتی میکند کافی است یک دانه کوچک این گیاه را داخل چشم قرار دهند با این عمل دانه پس از جذب رطوبت چشم پوشیده از یک لایه نازک موسیلاژ (لعاب) می شود که ذره خارجی را بخود جذب می کند و ضمن خارج شدن از چشم ذره مذکور را دفع صبر )می کند.(در سمیرم به آن دون سفید می گویند.

کولیر قابض جهت شستشو چشم

-برگ بارهنگ ۱۰ گرم، گل شبدر زرد ۵ گرم، گل گندم ۵ گرم، آب جوش ۲۵۰ میلی لیتر: گیاهان را در آب جوش وارد کرده ۲۰ دقیقه می گذارند تا دم کند. سپس صاف کرده روزی4بار برای شستشوی چشم   مصرف می شود-دم کرده بذر رازیانه (بادیون سمیرم ) برای شستشوی چشم و شفافیت چشم مفید است و عصارهٔ برگ تازه رازیانه در التهاب چشم و درمان ورم ملتحمه مفید است. (خوردن آن را برای زیبائی چشم کودک به مادران آبستن سفارش می کند)-مرهم آبلیمو با پیاز خام را اگر در روی چشم آب آورده (مروارید) بگذارید مؤثر است. -مریم نخودی این دارو را در روغن زیتون بجوشانند یا بسایند و گردش را در چشم کشند آبریزی همیشگی چشم را علاج نماید. -گردو وزنيان: خوردن آن بینائی چشم را زیاد می کند.-مرزنجوش: در چشم کشیدن آن جهت ابتلای نزول آب در چشم و ضعف باصره مؤثر و مفید است.-خاکستر مورد  کار توتیا را می کند و لکه و کک و مک و بهک (بهق) را می زداید. - ضماد انگدان (دانه گیاه انغوزه) با روغن زيتون لکهٔ سیاه خونی زیر چشم را بکلی از بین می بردو خونمردگی پوست زیر چشم را برطرف میکند. -دود کندر و ثمر درخت سقز از داروهای چرک چشم اند. نمیگذارند موی از چشم در آید. آماس و سرخ شدن پلک را علاج کنند. داروی خوره چشم و رطوبت هایی است که بار مد نباشد. جوشهای چرکین اشک ریز را مداوا کند و از ریزش مژه جلوگیری می کند.-کاسنی رمد (ورم ملتحمه چشم ) گرم را دو است و شیرهٔ کاسنی بیابانی سفیدی چشم را می زداید. -آبپز شنبلیله نقطه سرخ چشم رابرطرف کند. بر چشم مالند مواد غلیظ را که سبب آماس چشم  می شوند از بین ببرد. -گل سرشور همراه شیر در چشم چکانند علاج سفیدی و جوش های چشم است.-کندر (درست مشتعل می شود و دود ندارد ) کندر قرحه چشم را پر می کند و خوب می نماید.ورم مزمن چشم را می رساند.دود کندر ورم گرم چشم را بهبودی میبخشدرطوبتهای چشم را بند آورد. قرحه های پلید چشم را علاج است. چرک و خون زیر قرنیه را پاک می کند. کندریکی از داروهای بسیار با ارزش برای ناخنه سرخ کهنه شده چشم است و در علاج جوش سرطانی چشم مفید است-زیره: زیره در روغن زیتون سائیده صاف کرده در چشم چکانند ناخنه و لکههای سیاه خونی زیر چشم بسیار نافع است. -زهره (آب صفرا) آهو، بزکوهی، بز برای از بین بردن غشای چشم مفید است و زهره کبک برای چشم سودمند است. به گفته دیسقوریدوس برای استفاده از زهره باید سرکیسه زهره راببندیم و در آب فرو بریم و آب را بجوشانیم و همینکه ۳بار غلت داد آن را بیرون بیاوریم و در سایه ای که نمناک نباشد خشک کنیم و نگه داریم -کلیه زهره ها داروی تم چشم هستند .زهره مرغان شکاری و بویژه خشکیده آن از نخستین مرحله آب چشم (و انتشار) بسیار خوب است اما تا قبلاً سر و بدن را تنقیه ندهند نباید استعمال کننده زهره لاشخور با آب سرد در علاج سفیدی چشم مفید است.-مُر مکی: اثر قرحه را در چشم می زداید قرحه چشم را پر می کند. سفیدی چشم را می زداید. زبری پلک را از بین می برد . چرک و ریم چشم را بدون هیچ آزاری تحلیل می برد و شاید اگر آب در نخستین مرحله تکوین باشد و رقیق باشد بوسیله مراز بین برود. -صمغ میر با آب به راحتی امولسیون می دهد خلط آورد، قاعده آور، ضدتشنج آست در محلولهای غرغره و خمیر دندان مصرف دارد نمک شفاف و درخشان در علاج تم (پرده تاریکی سیاهی) چشم ویژگی دارد لکه سیاه خونی که در چشم پدید آید نمک و روغن زیتون و عسل را ضماد کنند و بر چشم گذارند  لکه را از بین میبرد. -هسته خرما را میسوزانند خاموش می کنند و می شویند و بجای توتیا بچشم کشند. مژه را باز رویاند و بهتر کند.-ریشه شیرین بیان و افشره اش داروی ناخنه است.با گیاهان تقویت کننده وشستشو دهنده چشم آشنا شوید!!قسمت دوم با گیاهان تقویت کننده وشستشو دهنده چشم آشنا شوید!!قسمت سومبا گیاهان تقویت کننده وشستشو دهنده چشم آشنا شوید!!قسمت چهارم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد