با گیاه زوفا(Hyssopus officinalis)سرما خوردگی را درمان کنید…!!


با گیاه زوفا(Hyssopus officinalis)سرما خوردگی را درمان کنید…!!

با گیاه زوفا(Hyssopus officinalis)سرما خوردگی را درمان کنید...!!

زوفا(Hyssopus officinalis)

اسامی عمومی دیگر: حسال، جسمی، زوفای مصری.g-vyu نامهای علمی دیگر: هیسوپوس افیسینالیس (.HySSopus officinalis L) نام خانواده: خانوادهٔ نعناع (Labiateae).نوع گیاه:بوته. قسمت مورد استفاده: برگ، سرشاخه های گل دار.مواد متشکله موثر: روغن فرار، تانن، ساپونین، فیتوسترول، فلاونوئید، گلیکوزید (دیو سمین و مارتین دال)، املاح معدنی (به خصوص ید).خواص درمانی: زوفا را به عنوان ضد سرفه، مسکن، مقوی معده، قاعده آور، محرک، خلط آور، معرق، بادشکن و در موارد سرماخوردگی مورد استفاده قرار میdfbfg دهند.موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: پزشکان سنتی زوفا را در بیماریهای سینه به عنوان آرام کنندهٔ سرفه وخلط آور، همچنین به عنوان مقوی معده، ضد تشنج، درمان کنندهٔ آسم و ضد کرم توصیه نموده اند. مقدار و دستور مصرف: مقدار4 - ۲ گرم روزی سه بار به صورت دم کرده در یک فنجان.عوارض جانبی و سمیت: نداردموارد عدم استعمال: ندارد. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد