با گیاه معجزه گر سماق (Rhus coriaria),در طب سنتی آشنا شوید….


با گیاه معجزه گر سماق (Rhus coriaria),در طب سنتی آشنا شوید….

با گیاه معجزه گر سماق (Rhus coriaria),در طب سنتی آشنا شوید....v-c

سماق (Rhus coriaria)

اسامی عمومی دیگر: درخت سماق، سماقیل، تمتم، سماق الدباغین، نامهای علمی دیگر: (.Rhus coriaria L)نام خانواده:(Anacardiaceae) نوع گیاه: درختچه.قسمت مورد استفاده: پوست ریشه، میوه (دانه)، برگ.vg-cnhmمواد متشکله موثر : تانن ، موم ، قند ، مواد رنگی ، میوه آن دارای مقدار قابل توجهی اسیدهای مختلف آلی می باشدخواص درمانی: سماق را به عنوان پایین آورندهٔ قند خون، قابض، جلوگیری کننده از خونریزیهای شکم، مدر، جلوگیری کننده از ترشحات زنانه و در صنعت دباغی و رنگریزی مورد استفاده قرار می دهند. موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: سماق را به عنوان پایین آورندهٔ قند خون، نیرو دهنده، بند آوردنخونریزی حیض و از بین بردن اسهال و اشتهاآور توصیه نموده اند.مقدار د ستور مصرف: پوست ریشه به مقدار 1-2گرم. برگ ور ميوه به مقدار 5-10  گرم روزی سه مرتبه به صورت دم کرده در یک فنجان.عوارض جانبی و سمیت: ندارد.موارد عدم استعمال: نداردcgh.  

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد