با گیاه کبر (Capparis spinosa)رماتیسم را درمان کنید…


با گیاه کبر (Capparis spinosa)رماتیسم را درمان کنید…

با گیاه کبر (Capparis spinosa)رماتیسم را درمان کنید...

کبر (Capparis spinosa)

اسامی عمومی دیگر: کور، خاورک، پانه ترو، خاف خاندرکورز،خر نوب شامی، کور کxvfv نامهای علمی  دیگر :(Capparis spinosa)نام خانواده:خانوااده کپاریداسه (Capparidaceae) نوع گیاه: بوته.قسمت مورد استفاده: پوست ریشه.xdfbvcfvمواد متشکله موثر: کاپاری روتین، روغن فرار، ساپونین، پکتین، املاح معدنی، آنزیم میروناز. خواص درمانی: پوست ریشهٔ کبر را به عنوان مدر، جهت مداوای نقرس، روماتیسم، رعشه و حالات عصبی و امراض کبدی مورد استفاده قرار میدهند. موارد استعمال در پزشکی سنتی ایران: پزشکان سنتی آن را به عنوان تحلیل برنده، زداینده، بازکننده، پاک کنندهٔ خون، درمان بیماریهای طحال و کبد و همچنین در علاج عرق النساء و درد سرین، سردرد و دفع کرم های ریز و درشت از روده ها توصیه نموده اند. .مقدار و دستور مصرف: مقدار 4- ۲ گرم روزی سه بار به صورت دم کرده در یک فنجانعوارض جانبی و سمیت: ندارد.dfbfgموارد عدم استعمال: ندارد. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد