با گیاه کنار فارسی خارش خود را درمان کنید…!!


با گیاه کنار فارسی خارش خود را درمان کنید…!!

با گیاه کنار فارسی خارش خود را درمان کنید...!!

درختچه کنار فارسی

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی درختچه کنار فارسی است . درختچه کنار فارسی گیاهی است از خانواده Rhamnaceae، نوعی کنار درختچه ای است که ساقه هایش انبوه و به هم فشرده، کرکدار و دارای خار و تیغ است. برگهایش تخم مرغی گرد و کامل می باشد، سطح تحتانی برگها را کرک های سفید رنگ پوشانیده و میوه  آن گرد و کوچک است. این درختچه در هندوستان در پنجاب و سند و سایر قسمتهای گرم آن می روید، در ایران در نواحی غربی و جنوبی از لرستان تا خوزستان، دارزین، علی آباد کرمان و در بلوچستان انتشار دارد، در جیرفت تا ۱۲۰۰ متر ارتفاع از سطح دریا نیز می روید. نام های دیگر این گیاه در طب سنتی عبارت است از: کنار پارسی - کنار وحشی - دره.با گیاه کنار فارسی خارش خود را درمان کنید...!! 

خواص درمانی میوه کنار فارسی:

آن را بخورید. خشک کننده و قابض است، برای رفع ناراحتی های ناشی از صفرا استفاده میشود.

خواص درمانی برگ کنار فارسی:

برگهای تازه ولهٔ شده  آن را روی پوست اندازید. برای رفع ناراحتی پوست، خارش و جوش و کورک مفید است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد