با گیاه گنه گنه(Cinchona succirubra)سرماخوردگی را درمان کنید..!!


با گیاه گنه گنه(Cinchona succirubra)سرماخوردگی را درمان کنید..!!

با گیاه گنه گنه(Cinchona succirubra)سرماخوردگی را درمان کنید..!!

گنه گنه(Cinchona succirubra)

اسامی عمومی دیگر: گنه گنه، درخت گنه گنه، کنکینا.nنامهای علمی دیگر :  C.calisaya (Yellow C)-(Cinchona succirubra (Red C.) نام خانواده: خانوادهٔ روناس (Rubiaceae).نوع گیاه: درخت.قسمت مورد استفاده: پوست.مواد متشکله موثر: کینین، کینیدین، سنکونین، سنکونیدین، اسید سنکوتانیک.خواص درمانی: پوست گنه گنه را در درمان مالاریا، سرماخوردگی به کار برده و آن را به عنوان ضددرد (کینین)، مضعف قلب و برطرف کنندهٔ فیبر بلاcvbcvbسیون دهیلزی یا لرزش دهیلزی (کینیدین) توصیه نموده اند.موارد استعمال در پزشکی سنتی ایران: چون این گیاه بومی ایران نبوده است لذا مورد مصرف سنتی ندارد.مقدار و دستور مصرف: کنین را به مقدار ۳۲۵ میلی گرم تا یک گرم سه بار در روز برای مدت ۱۲- ۹ روز وکنیدین را به مقدار ۸۰۰-۱۰۰ میلی گرم سه تا شش مرتبه در روز مصرف می نمایند. موارد عدم استعمال: گنه گنه را نباید در دوران حاملگی و شیردهی مصرف نمود.  

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد