بتاکاروتن = تقویت کننده سیستم دفاعی بدن


بتاکاروتن = تقویت کننده سیستم دفاعی بدن

بتاکاروتن = تقویت کننده سیستم دفاعی بدن 

 توصیه می شود که حتی الامکان از اسفناج و هویج و سایر انواع سبزی و میوه که سرشار از بتاکاروتن هستند استفاده شود.مطالعات علمی نشان می دهد که بتاکاروتن سیستم دفاعی بدن را برضد عفونت ویروسی و باکتری و سرطان تقویت می کنند. 

تحقیق پیرامون اثر بتاکاروتن بر سیستم دفاعی

در یک تحقیق که در مورد ۶۰نفر مرد وزن سالخورده در سنین ۶۰-۵۰ سال توسط رونالد واتسن در دانشگاه آریزونا در توسان به عمل آمده دریافتند که بتاکاروتن نسبت درصد سلول مخصوص ضدعفونت نظیر سلول کشنده NK و سلول فعال لنفوسیت و سلول کمالی کنندهٔ T" را افزایش داده است.و هرقدر که مقدار بتاکاروتن بیشتر باشد، نیروی حمایت کنندهٔ سلول سیستم مدافع بدن بیشتر می شود.برای مثال خوردن روزانه ۳۰ میلی گرم و یا ۶۰ میلی گرم بتاکاروتن در مدت دوماه، هر دو مقدار سلول مدافع بدن را تقویت و اصلاح نموده ولی در آنها که مقدار بیشتر یعنی ۶۰ میلیگرم خورده بودند سلولها نیرومندتر بودند و دو ماه پس از این که خوردن بتاکاروتن متوقف شده،نیروی سلول مدافع بدن به سطح قبل از آغاز آزمایش نزول کرده است. این مقدار بتاکاروتن با خوردن ۱۰-۵ هویج و یا ۲-۱ پیمانه پورهٔ سیبزمینی شیرین در روز تأمین می شود.بنابراین رژیم غذای شامل موادغذائی سرشار از بتاکاروتن مانند اسفناج و کلم و سیب زمینی شیرین و کدو حلوای و هویج مقدار کافی بتاکاروتن برای تقویت سیستم دفاع طبیعی بدن را میتوانند فراهم نمایند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد